Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, april 2012: Små förändringar i producentpriserna

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2012 09:58 CEST

Producentpriserna på hemmamarknaden sjönk med 0,5 procent från mars till april. Under samma period sjönk importpriserna med 0,4 procent medan producentpriserna på exportmarknaden steg med 0,3 procent. Producentpriserna totalt sjönk med 0,2 procent.

En säsongsnormal nedgång i priserna på fjärrvärme bidrog med 0,7 procentenheter till nedgången på hemmamarknaden. På exportmarknaden var det endast mindre prisförändringar inom ett fåtal produktgrupper som bidrog till månadsförändringen. På importmarknaden bidrog lägre priser på råolja med 0,7 procentenheter till nedgången.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, sjönk i genomsnitt med 0,4 procent från mars till april.

Jämfört med april förra året så är både producentpriserna och priserna för inhemsk tillgång oförändrade. Under samma period har importpriserna ökat med 0,4 procent och exportpriserna med 0,5 procent. På hemmamarknaden har priserna sjunkit med 0,5 procent.

Statistik om producentpriser

Växelkursförändringar under april

En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades den svenska kronan från mars till april mot euron med 1,1 procent, mot den danska kronan med 1,0 procent och mot det brittiska pundet med 0,7 procent. Däremot stärktes den svenska kronan mot den norska kronan med 0,4 procent medan den amerikanska dollarn var oförändrad.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för maj 2012 publiceras 2012-06-26 kl. 09.30.

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

Förfrågningar

Marcus Fridén
Tfn 08-506 943 19
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Erik Hillström
Tfn 08-506 945 04
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.