Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, augusti 2010: Lägre priser på import- och exportmarknaden

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 09:41 CEST

Från juli till augusti sjönk producentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent. Exportpriserna sjönk med 1,0 procent medan producentpriserna på hemmamarknaden sjönk med 0,1 procent. På importmarknaden sjönk priserna med 1,2 procent.

Producentpriserna totalt sjönk i genomsnitt med 0,5 procent från juli till augusti. Priserna på exportmarknaden sjönk med i genomsnitt 1,0 procent. Ett flertal grupper inom tillverkningsindustrin bidrog till exportprisnedgången till följd av en starkare krona. Lägre priser inom grupperna övriga maskiner och motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar bidrog med 0,2 procentenheter vardera. På hemmamarknaden sjönk producentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent och störst bidrag till nedgången, 0,2 procentenheter, kom från lägre priser på elektricitet.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, sjönk med i genomsnitt 0,7 procent från juli till augusti. Priserna på importmarknaden sjönk i genomsnitt med 1,2 procent. Liksom på exportmarknaden var det främst en starkare krona som orsakade lägre importpriser i ett flertal grupper inom tillverkningsindustrin. Störst bidrag till nedgången kom från lägre priser på datorer, elektronikvaror och optik med 0,4 procentenheter. Lägre priser på råolja bidrog också nedåt med 0,2 procentenheter.

Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna totalt stigit med 1,3 procent. På hemmamarknaden steg priserna med 2,1 procent och på exportmarknaden med 0,5 procent. Under samma period har priserna för inhemsk tillgång stigit med 0,9 procent medan importpriserna föll med 0,4 procent.

Kronan stärktes under augusti

En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor förstärktes den svenska kronan mot den amerikanska dollarn med 4,9 procent, det brittiska pundet med 2,6 procent, mot den norska kronan med 2,1 procent, mot den danska kronan med 0,7 procent samt mot euron med 0,6 procent.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Statistiska meddelanden (SM) serie PR10


Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för september publiceras 2010-10-26 kl. 09.30Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60


Förfrågningar

Viktoria Johansson
Tfn 08-506 943 06
E-post viktoria.johansson@scb.se
Katrin Bäcklund Stensmo
Tfn 08-506 946 31
E-post katrin.backlund@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.