Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, februari 2012: Råoljan pressar upp importpriserna

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 10:14 CEST

Priserna på importmarknaden steg med 1,6 procent från januari till februari. Under samma period steg producentpriserna på hemmamarknaden med 0,7 procent och exportpriserna med 0,3 procent. Producentpriserna steg totalt med 0,4 procent.

En höjning av råoljepriserna bidrog med 1,1 procentenheter till den totala uppgången på importmarknaden. Högre priser på raffinerade petroleumprodukter bidrog upp med 0,3 procentenheter på exportmarknaden och högre priser på elektricitet bidrog upp med 0,4 procentenheter på hemmamarknaden.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, ökade  i genomsnitt med 1,2 procent från januari till februari.

Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna ökat med 0,5 procent. Under samma period har importpriserna ökat med 2,7 procent, exportpriserna med 0,9 procent och priserna för inhemsk tillgång med 1,4 procent. På hemmamarknaden har priserna ökat med 0,2 procent.

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____331221.aspx

Växelkursförändringar under februari

En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor förstärktes den svenska kronan från januari till februari mot den danska kronan med 1,6 procent, mot euron med 1,6 procent, mot norska kronan med 1,3 procent och mot det brittiska pundet med 1,1 procent. Däremot försvagades den svenska kronan mot den amerikanska dollarn med 1,4 procent.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för mars 2012 publiceras 2012-04-26 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

Förfrågningar

Kamilla Dahlberg
Tfn 08-506 941 57
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Emma Strand
Tfn 08-506 947 17
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.