Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled för augusti 2003: Importpriserna vände uppåt i augusti

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 11:08 CEST

Från juli till augusti steg importpriserna med 1,6 procent främst på grund av fortsatt höjda oljepriser. Producentpriserna steg med 0,1 procent. Sedan augusti förra året har importpriserna fallit 3,2 procent och producentpriserna med 1,7 procent på årsbasis.
Producentpriser
Producentpriserna steg med 0,1 procent från juli till augusti (oförändrade från juni till juli). Höjda priser på petroleumprodukter bidrog med 0,2 procentenheter, höjda priser på stål och metall med +0,1 procentenheter. Ökningen motverkades av sänkta priser på el- och optikprodukter med -0,1 procentenheter.
På hemmamarknaden ökade producentpriserna den senaste månaden med 0,1 procent. Även årstakten var +0,1 procent. Höjda petroleumpriser bidrog under månaden till en uppgång med 0,2 procentenheter, höjda priser på stål och metall med +0,1 procentenheter medan sänkta priser på främst jordbruksprodukter, och på el- och optikprodukter verkade i motsatt riktning med vardera -0,1 procentenheter.
På exportmarknaden steg priserna med 0,2 procent från juli till augusti. Här bidrog främst höjda priser på petroleumprodukter, textil och kläder samt stål och metall. Uppgången motverkades främst av sänkta priser på papper och papp samt på el- och optikprodukter. Årstakten på exportmarknaden var -3,1 procent.
Importpriser
Importpriserna steg med 1,6 procent från juli till augusti. Månaden innan noterades en nedgång på 0,4 procent. Höjda priser på råolja bidrog med 0,7 procentenheter till en uppgång, höjda priser på petroleumprodukter och på stål och metall bidrog med vardera +0,2 procentenheter. Vidare noteras höjda priser på köks och prydnadsväxter, basplaster, maskiner utom datorer, datorer samt teleprodukter som vardera bidrar med +0,1 procentenheter till uppgången.
Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder, dvs. producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, steg med 0,9 procent från juli till augusti (mellan juni och juli sjönk priserna med 0,2 procent). Höjda priser på råolja och petroleumprodukter bidrog till att höja prisnivån 0,6 procentenheter. Det noterats ökningar även på ett stort antal andra produkter, bl.a. stål och metall, maskiner utom datorer samt el- och optikprodukter som alla bidragit med 0,1 procentenheter vardera till uppgången. Från augusti 2002 till augusti 2003 har priserna för inhemsk tillgång sjunkit med 1,7 procent (i juli var årstakten -1,9 procent).

http://www.scb.se/press/pressinfo.asp