Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, januari 2010 Kraftigt höjda producent- och importpriser

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 09:38 CET

Från december till januari steg importpriserna med i genomsnitt 3,0 procent och producentpriserna med 2,0 procent. Producentpriserna på hemmamarknaden steg med 1,9 procent och exportpriserna med 2,1 procent.

Producentpriserna steg med 2,0 procent

Producentpriserna steg med 2,0 procent från december till januari. Störst effekt hade höjda priser på el, exklusive nätavgifter, vilket bidrog med 0,6 procentenheter. Trots den kraftiga uppgången i januari är den genomsnittliga producentprisnivån endast 0,3 procent högre än ett år tidigare.

På hemmamarknaden gick producentpriserna upp med 1,9 procent från december till januari. Till uppgången bidrog främst högre priser på el, exklusive nätavgifter, som bidrog med 1,0 procentenheter. Under de senaste tolv månaderna har priserna stigit med 2,2 procent på hemmamarknaden.

Priserna på exportmarknaden steg från december till januari med 2,1 procent. Höjda priser på övriga maskiner (utom datorer, elektronikvaror, optik och elapparatur) lämnade det enskilt största bidraget till uppgången, med 0,4 procentenheter. Från januari 2009 har priserna på exportmarknaden sjunkit med 1,5 procent.

Importpriserna steg med 3,0 procent

Importpriserna steg med i genomsnitt 3,0 procent från december till januari. Störst bidrag till uppgången kom från högre priser på råolja, med 0,7 procentenheter. Under den senaste tolvmånadersperioden har importpriserna stigit med 1,9 procent.

Priserna för inhemsk tillgång steg med 2,4 procent

Priserna på produkter till inhemska kunder, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, ökade i genomsnitt med 2,4 procent från december till januari. Höjda priser på el, exklusive nätavgifter, samt råolja, bidrog till med 0,6 respektive 0,4 procentenheter. Priserna på konsumtionsvaror steg med 1,1 procent från december till januari.
Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna för inhemsk tillgång stigit med 2,1 procent. Priserna på konsumtionsvaror har sjunkit med 2,2 procent under samma period.

Se statistik: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____288517.aspx

Kronan försvagades mycket mot dollarn

En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades kronan mot den amerikanska dollarn med 6,8 procent, mot den danska kronan med 2,5 procent, mot den norska kronan med 2,1 procent, mot euron med 2,0 procent samt mot det brittiska pundet med 1,8 procent.

Se statistik: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____288517.aspx

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett statistiskt meddelande

 

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för december publiceras 2010-03-25 kl. 09.30Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

 

Förfrågningar

Marcus Fridén
Tfn 08-506 943 19
E-post marcus.friden@scb.se

Viktoria Johansson

Tfn +46 8 506 943 06
E-post viktoria.johansson@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.