Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, januari 2011: Lägre producent- och importpriser

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 09:42 CET

Från december till januari sjönk producent- och importpriserna med 1,7 respektive 1,5 procent under inverkan av en starkare krona och lägre elpriser. På hemmamarknaden var nedgången i producentpriserna 1,2 procent medan exportpriserna sjönk med 2,3 procent.

Sänkta elpriser bidrog med 1,9 procentenheter till den totala nedgången på hemmamarknaden. För exporten och importen bidrog de lägre elpriserna nedåt med 0,4 procentenheter. Lägre importpriser noterades också på datorer, elektronikvaror och optik samt övriga maskiner, vilka båda bidrog med 0,3 procentenheter vardera. Högre priser på råolja motverkade nedgången på importen med 0,4 procentenheter.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden tillsammans med importpriser, sjönk med i genomsnitt 1,3 procent från december till januari.

Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna stigit med 0,5 procent. På hemmamarknaden har priserna stigit med 2,6 procent medan de på exportmarknaden har sjunkit med 1,8 procent det senaste året. Under samma period har priserna för inhemsk tillgång stigit med 0,7 procent och importpriserna har sjunkit med 1,2 procent.

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____309068.aspx

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten.
** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.

Kronan stärktes under januari
En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor stärktes den svenska kronan från december till januari mot euron och det brittiska pundet med 5,0 procent, mot den danska kronan med 4,9 procent, mot den amerikanska dollarn med 2,3 procent och mot den norska kronan med 0,5 procent.

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____309068.aspx

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Prisindex i producent- och importled för februari publiceras 2011-03-24 kl. 09.30

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

Förfrågningar
Marcus Fridén
Tfn 08-506 943 19
E-post marcus.friden@scb.se

Gunilla Nilsson

Tfn 08-506 946 18
E-post gunilla.nilsson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.