Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, januari 2013: Producentpriserna oförändrade i januari

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 10:34 CET

Producentpriserna totalt var oförändrade från december till januari. Under samma period sjönk priserna med 0,4 procent på importmarknaden och med 0,2 procent på exportmarknaden. På hemmamarknaden steg priserna med 0,1 procent.

Högre priser på fjärrvärme bidrog till ökningen på hemmamarknaden. Uppgången motverkades av lägre priser på el. På exportmarknaden bidrog andra metaller än järn och motorfordon till nedgången. Samtidigt motverkade högre priser på övriga maskiner nedgången. På importmarknaden bidrog bland annat lägre priser på datorer, elektronikvaror och optik till nedgången. 

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, sjönk med 0,2 procent från december till januari.

Jämfört med januari förra året har producentpriserna totalt sjunkit med 2,9 procent. Under samma period har priserna sjunkit med 4,9 procent på exportmarknaden, 2,9 procent på importmarknaden och 0,8 procent på hemmamarknaden. Priserna för inhemsk tillgång har gått ned med 1,9 procent.

Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____351534.aspx

Växelkursförändringar under januari
En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor stärktes den svenska kronan från december till januari mot den amerikanska dollarn med 2,9 procent, mot det brittiska pundet med 0,7 procent och mot den norska kronan med 0,2 procent. Däremot försvagades den svenska kronan mot euron med 0,7 procent och mot den danska kronan med 0,6 procent.

Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____351534.aspx

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för februari publiceras 2013-03-26 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

Förfrågningar

Maria Ädel
Tfn 08-506 947 16
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Maria Frykhult
Tfn 08-506 945 35
E-post fornamn.efternamn@scb.se