Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, juli 2013: Producentpriserna fortsatt låga

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2013 09:42 CEST

Producentpriserna för juli var 2,8 procent lägre än juli föregående år. Från juni till juli steg emellertid de totala producentpriserna med 0,9 procent. Under samma period steg priserna på exportmarknaden med 1,3 procent, på importmarknaden med 0,9 procent samt på hemmamarknaden med 0,3 procent.

Högre pris på råolja under juli bidrog främst till de högre importpriserna. På exportmarknaden bidrog högre priser på elektrisk utrustning samt övriga maskiner till uppgången. Uppgången på exportmarknaden motverkades av lägre priser på motorfordon. På importmarknaden motverkades uppgången av lägre priser på metaller.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, steg med 0,6 procent från juni till juli.

Jämfört med juli förra året har producentpriserna totalt sjunkit med 2,8 procent. Under samma period har priserna sjunkit med 5,1 procent på exportmarknaden, 2,9 procent på importmarknaden och 0,2 procent på hemmamarknaden. Priserna för inhemsk tillgång har gått ned med 1,6 procent.

( se tabell )

Växelkursförändringar under juli

En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades den svenska kronan från juni till juli mot den amerikanska dollarn med 0,6 procent, mot euron med 0,6 procent, mot den danska kronan med 0,5 procent samt mot det brittiska pundet med 0,3 procent. Den svenska kronan stärktes mot den norska kronan med 2,1 procent.

( se tabell )

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för augusti publiceras 2013-09-26 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Erik Hillström
Tfn 08-506 945 04
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Gunilla Nilsson
Tfn 08-506 946 18
E-post fornamn.efternamn@scb.se