Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, juni 2012: Oljan drar ner producentpriserna

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2012 09:55 CEST

Producentpriserna på hemmamarknaden sjönk med 0,4 procent från maj till juni. Under samma period ökade priserna på importmarknaden med 0,3 procent och på exportmarknaden med 0,7 procent. Producentpriserna totalt ökade med 0,2 procent.

Sänkta priser på råolja och oljerelaterade produkter såsom raffinerade petroleumprodukter drog ner priserna på alla marknader. På import- och exportmarknaden motverkades detta av att den svenska kronan försvagades under perioden, främst mot den amerikanska dollarn. Förutom valutaeffekten bidrog mindre prisförändringar inom ett fåtal produktgrupper till uppgången.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, sjönk i genomsnitt med 0,1 procent från maj till juni. 

Jämfört med juni förra året så har producentpriserna ökat med 0,4 procent. Under samma period har priserna på exportmarknaden ökat med 1,2 procent. På importmarknaden har priserna sjunkit med 0,3 procent, på hemmamarknaden med 0,5 procent och priserna för inhemsk tillgång med 0,4 procent.

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____337963.aspx

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.

Växelkursförändringar under juni

En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades den svenska kronan från maj till juni mot den amerikanska dollarn med 5,2 procent, mot det brittiska pundet med 4,6 procent, mot den danska kronan med 2,5 procent, mot euron med 2,4 procent och mot den norska kronan med 1,7 procent. 

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____337963.aspx

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för juli 2012 publiceras 2012-08-27 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

Förfrågningar

Maria Ädel
Tfn 08-506 947 16
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Marcus Fridén
Tfn 08-506 943 19
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.