Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, juni 2013: Producent- och importpriserna uppåt i juni

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2013 10:09 CEST

Från maj till juni steg importpriserna med 1,3 procent och exportpriserna med 1,0 procent. De totala producentpriserna steg under samma period med 0,4 procent. På hemmamarknaden sjönk priserna med 0,1 procent.

Högre pris på råolja under juni bidrog främst till de högre importpriserna. På exportmarknaden bidrog högre priser på övriga maskiner till uppgången. En säsongsnormal nedgång i priserna på fjärrvärme bidrog till nedgången på hemmamarknaden.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, steg med 0,5 procent från maj till juni.

Jämfört med juni förra året är producent- och importpriserna fortfarande på en låg nivå. Producentpriserna har det senaste året sjunkit med 4,7 procent. Under samma period har priserna sjunkit med 7,7 procent på exportmarknaden, 5,2 procent på importmarknaden och 1,2 procent på hemmamarknaden. Priserna för inhemsk tillgång har gått ned med 3,2 procent.

Tabell
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____360137.aspx

Växelkursförändringar under juni
En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades den svenska kronan från maj till juni mot den amerikanska dollarn med 3,3 procent, mot den norska kronan med 2,4 procent, mot det brittiska pundet med 2,0 procent, mot den danska kronan med 1,4 procent samt mot euron med 1,3 procent.

Tabell
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____360137.aspx

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för juli publiceras 2013-08-26 kl. 09.30.


Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

Förfrågningar
Marcus Fridén
Tfn 08-506 943 19
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Gunilla Nilsson
Tfn 08-506 946 18
E-post fornamn.efternamn@scb.se