Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, maj 2013: Producentpriserna fortsätter att sjunka

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 09:36 CEST

Producentpriserna sjönk i maj med 4,9 procent jämfört med samma period föregående år. Från april till maj sjönk producentpriserna totalt med 0,1 procent. Under samma period steg priserna på importmarknaden med 0,5 procent och på exportmarknaden med 0,6 procent. På hemmamarknaden sjönk priserna med 0,7 procent.

En nedgång i priserna på el såväl som en säsongsnormal nedgång i priserna på fjärrvärme bidrog till nedgången på hemmamarknaden. På exportmarknaden bidrog främst högre priser på papper och pappersvaror samt motorfordon till uppgången.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, sjönk med 0,1 procent från april till maj.

Jämfört med maj förra året har producentpriserna totalt sjunkit med 4,9 procent. Under samma period har priserna sjunkit med 8,0 procent på exportmarknaden, 6,2 procent på importmarknaden och 1,5 procent på hemmamarknaden. Priserna för inhemsk tillgång har gått ned med 3,8 procent.

Tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359070.aspx

Växelkursförändringar under maj
En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades den svenska kronan från april till maj mot euron med 1,7 procent, mot den danska kronan med 1,6 procent, mot den norska kronan med 1,5 procent samt mot det brittiska pundet med 1,3 procent. Den svenska kronan var oförändrad mot den amerikanska dollarn.

Tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359070.aspx

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för juni publiceras 2013-07-25 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

Förfrågningar
Maria Frykhult
Tfn 08-506 945 35
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Maria Ädel
Tfn 08-506 947 16
E-post fornamn.efternamn@scb.se