Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, mars 2013:

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2013 09:52 CEST

Producent- och importpriserna sjönk i mars

Producentpriserna totalt sjönk med 1,1 procent från februari till mars. Under samma period sjönk priserna med 3,2 procent på importmarknaden och med 1,9 procent på exportmarknaden, vilka påverkades nedåt av en stärkt svensk krona. På hemmamarknaden sjönk priserna med 0,3 procent.

På importmarknaden bidrog huvudsakligen lägre priser på råolja till nedgången, men även flera grupper såsom datorer, elektronikvaror och optik bidrog. På exportmarknaden bidrog bland annat motorfordon, metaller samt övriga maskiner till nedgången.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, sjönk med 1,7 procent från februari till mars.

Jämfört med mars förra året har producentpriserna totalt sjunkit med 4,4 procent. Under samma period har priserna sjunkit med 7,2 procent på exportmarknaden, 7,4 procent på importmarknaden och 1,5 procent på hemmamarknaden. Priserna för inhemsk tillgång har gått ned med 4,4 procent.
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____355803.aspx

Växelkursförändringar under mars
En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor stärktes den svenska kronan från februari till mars mot det brittiska pundet med 5,5 procent, mot den amerikanska dollarn med 3,5 procent och mot den norska kronan med 2,7 procent. Den svenska kronan stärktes även mot den danska kronan med 2,6 procent och mot euron med 2,6 procent.
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____355803.aspx

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för april publiceras 2013-05-28 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

Förfrågningar

Maria Frykhult
Tfn 08-506 945 35
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Angelica Svensson Eshraghi
Tfn 08-506 943 06
E-post fornamn.svenssoneshraghi@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.