Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, oktober 2010: Lägre export- och importpriser

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 09:43 CET

För tabeller och statistik, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303969.aspx

Från september till oktober sjönk exportpriserna med 2,1 procent och importpriserna med 2,0 procent under inverkan av en stärkt krona. Producentpriserna totalt sjönk med 0,7 procent medan producentpriserna på hemmamarknaden steg med 0,7 procent.

På hemmamarknaden bidrog en säsongsnormal höjning av priser på fjärrvärme med 0,8 procentenheter till den totala uppgången. Priserna på export- och importmarknaden påverkades nedåt av en stärkt krona gentemot samtliga valutor. På exportmarknaden bidrog lägre priser på motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar med 0,4 procentenheter. På importmarknaden bidrog främst lägre priser på datorer, elektronikvaror och optik med 0,6 procentenheter till nedgången.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden tillsammans med importpriser, sjönk med i genomsnitt 0,7 procent från september till oktober.

Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna totalt stigit med 2,3 procent. På hemmamarknaden har priserna stigit med 3,6 procent och på exportmarknaden med 0,7 procent. Under samma period har priserna för inhemsk tillgång stigit med 2,5 procent och importpriserna med 1,2 procent.

Kronan förstärktes

En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor förstärktes den svenska kronan från september till oktober mot den amerikanska dollarn med 6,6 procent, mot det brittiska pundet med 5,6 procent, mot den danska kronan med 3,5 procent, mot euron med 3,4 procent och mot den norska kronan med 3,3 procent.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för november publiceras 2010-12-22 kl. 09.30Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

Förfrågningar

Marcus Fridén
Tfn 08-506 943 19
E-post marcus.friden@scb.se
Siv Grimsvik-Laskaridis
Tfn 08-506 944 32
E-post siv.grimsvik@scb.se