Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, oktober 2011: Svagt fallande import- och exportpriser i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 09:53 CET

Från september till oktober sjönk exportpriserna med 0,6 procent och importpriserna med 0,4 procent. Producentpriserna sjönk under samma period med 0,3 procent medan priserna på hemmamarknaden steg med 0,2 procent.

En säsongsnormal höjning av fjärrvärmepriserna bidrog uppåt med 0,6 procent till den totala uppgången på hemmamarknaden. På exportmarknaden var det framförallt priser på andra metaller än järn som sjönk och bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, sjönk i genomsnitt med 0,2 procent från september till oktober.

Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna ökat med 0,3 procent. På exportmarknaden har priserna stigit med 1,3 procent medan de sjönk med 0,7 procent på hemmamarknaden. Under samma period har priserna för inhemsk tillgång ökat med 1,3 procent och importpriserna med 3,5 procent.

För statistik, se
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____324250.aspx

Växelkursförändringar under oktober

En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor förstärktes den svenska kronan från september till oktober mot euron med 0,6 procent, mot danska kronan med 0,6 procent och mot det brittiska pundet med 0,3 procent. Däremot försvagades den svenska kronan mot den amerikanska dollarn med 2,6 procent och mot den norska kronan med 0,5 procent.

För statistik, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____324250.aspx

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för november publiceras 2011-12-22 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

Förfrågningar


Siv Grimsvik
Tfn 08-506 944 32
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Gunilla Nilsson
Tfn 08-506 946 18
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.