Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, september 2010: Högre producent- och importpriser

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 09:39 CEST

För tabeller och statistik, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____301795.aspx

Från augusti till september steg producentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent. Producentpriserna på hemmamarknaden steg med 0,6 procent medan exportpriserna steg med 0,3 procent. På importmarknaden steg priserna med 0,4 procent.

På hemmamarknaden bidrog höjda elpriser med 0,4 procentenheter till den totala uppgången och på exportmarknaden bidrog höjda priser på motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar med 0,2 procentenheter. På importmarknaden bidrog flera undergrupper tillsammans till uppgången.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, steg med i genomsnitt 0,5 procent från augusti till september.

Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna totalt stigit med 2,6 procent. På hemmamarknaden steg priserna med 3,2 procent och på exportmarknaden med 2,1 procent. Under samma period har priserna för inhemsk tillgång stigit med 2,7 procent och importpriserna med 2,1 procent.

Kronan både försvagades och förstärktes

En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades den svenska kronan mot den norska kronan med 1,4 procent och mot brittiska pundet med 1,2 procent men förstärktes mot euron, den amerikanska dollarn och mot den danska kronan med 0,4 procent vardera.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för oktober publiceras 2010-11-25 kl. 09.30Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

 

Förfrågningar

Siv Grimsvik-Laskaridis
Tfn 08-506 944 32
E-post fornamn.grimsvik@scb.se
Viktoria Johansson
Tfn 08-506 943 06
E-post fornamn.efternamn@scb.se