Sveriges Kommuner och Landsting

Prisökningar i folktandvården mattas av

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 16:08 CET

Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en uppföljning av folktandvårdens priser enligt prislistorna för januari 2007. Den genomsnittliga prisökningen inom folktandvården blir 2,0 procent mellan år 2006 och år 2007 om prisökningarna på olika åtgärder vägs samman med hur vanliga de är. Takten i prisökningarna har nu minskat under de senaste fem åren.

Från år 1999 får varje vårdgivare själv sätta sina priser. Folktandvårdens priser bestäms av landstingsfullmäktige. Priserna har sedan 1999 ökat mest inom oralkirurgi och tandfyllningar, minst på undersökningar, rådgivning och rotbehandling.

Priserna på enskilda åtgärder varierar över landet. Detta beror främst på att landstingen valt skilda strategier för att prissätta olika åtgärder. Många har velat lägga en folkhälsoprofil på sin prissättning genom att till exempel hålla nere priserna på undersökningar och förebyggande åtgärder och i gengäld ta ut ett högre pris för exempelvis fyllningar.

Hur stor del den enskilde patienten betalar bestäms av staten genom tandvårdsförsäkringen. Ersättningen uppgår till ett visst belopp för varje utförd åtgärd. Dessa belopp har varit oförändrade sedan år 1999 för patienter i åldrarna 20-64 år. Alla prisökningarna har fått bäras av patienterna. För personer som är 65 år eller äldre har dock ersättningen höjts och ett högkostnadsskydd har införts för åtgärder som tandproteser och implantat.

Mer information: Håkan Vestergren, avdelningen för vård och omsorg 08-452 77 03
Pressjour: 08-452 71 01

Bifogade dokument
Tandvårdspriser 2007
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=361&A=43731&FileID=147105&NAME=Ftv%2Dpriser+07+Rapport.doc