E.ON Sverige AB

Prisreglering av fjärrvärme hotar den svenska energiomställningen

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 13:52 CEST

E.ON kritiserar Energimarknadsinspektionens rapport om hur fjärrvärmekunderna ska skyddas i framtiden. Energiföretagets kritik rör framförallt förslaget om prisförändringsprövning, som E.ON menar skulle inverka negativt på den svenska energiomställningen mot ett hållbart samhälle.

- Fjärrvärmen spelar en stor roll i energiomställningen. Det är en klimatsmart värmeproduktion som använder resurser som annars skulle gått till spillo - återvunnen energi från industrin och kraftvärmen, säger Karin Jarl-Månsson, vd på E.ON Försäljning.

E.ON menar att förslaget riskerar att begränsa fjärrvärmens utvecklingsmöjligheter och därmed också konkurrenskraften på värmemarknaden. En förutsättning för att fullt ut kunna ta vara på fjärrvärmens fulla potential − som en mycket viktig del i att skapa förutsättningar för hållbara energilösningar för städer − är att kunderna väljer fjärrvärme. Förslaget riskerar att äventyra detta. 

När det gäller frågan om fullskalig konkurrens på fjärrvärmeområdet ställer sig E.ON helt bakom Energimarknadsinspektionens slutsats om att detta vore en bättre lösning än reglering.

- Utredningen använder begreppet ”prisförändringsprövning”, men med det föreslagna indextaket blir det i praktiken inget annat än en statlig reglering av priset, säger Karin Jarl-Månsson.

- Så som prisförändringsprövningen nu är utformad skjuter myndigheten över målet, och dessutom skulle det snedvrida konkurrensen eftersom det skulle innebära att en uppvärmningsform regleras, medan andra får konkurrera fritt.

E.ON har även lämnat synpunkter på Energimarknadsinpektionens rapport om reglerat tillträde på fjärrvärmemarknaden. Där är E.ON till största delen nöjd.

- Låt mig understryka att E.ON tycker att reglerat tillträde för alla nytillkomna värmeproducenter är ett steg i rätt riktning och att det skapar långsiktiga strukturer utifrån maximal nytta snarare än kommungränser, säger Karin Jarl-Månsson.

Ökad konkurrens i fjärrvärmenäten stimulerar utvecklingen mot smarta nät och mot en mer decentraliserad produktion med större inslag av kundproducerad värme. E.ON tror på konkurrens eftersom det stärker kundernas ställning och skapar drivkraft på energimarknaden.

Sammanfattningsvis pekar de båda utredningarna i helt olika riktning. Förslaget om reglerat tillträde skapar möjligheter för att på sikt öppna näten för konkurrens och går i helt rätt riktning. Prisförändringsprövningen går däremot i motsatt riktning utan framtida utvecklingsmöjligheter.

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.