Blue Insight

Prisstrategi för publicister, skapande av en vinnande prisstrategi för företagsmarknaden

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 12:18 CEST

Stockholm 17062013

För några månader sedan publicerade Blue Consulting Group  Blue View:n ”Sydsvenskans digitala prissättning är inte uthållig” i vilken vi konstaterade att tidningsbranschen i allmänhet, och den svenska dagspressen i synnerhet, arbetar med prissättning på ett anmärkningsvärt ostrukturerat och nästan amatörmässigt sätt.

I denna andra Blue View på temat tidningsbranschen har Blue Consulting Group valt att fokusera på prisstrategier för annonsmarknaden för dagspressens nya digitala tidningsplattformar. Annonsfinansiering måste även framåt ses som självklart även om betalningar från läsarna och andra former av intäktskällor är ett måste om dagstidningarna ska klara sig från tidningsdöden. De dagstidningar som digitaliserar sina upplagor utan en djup förståelse för sina läsares behov kommer få det svårt att ta bra betalt för annonser online.

Blue View:n finns att ladda ner på: http://blueconsultinggroup.se/pdf/Blue%20Views/Swedish/Blue%20View_Skapande_av_en_vinnande_prisstrategi_for_foretagsmarknaden.pdf

Om Blue Consulting Group

Vi ger företag och organisationer effektiva råd för utvecklande och genomförande av åtgärder för skapande av långsiktigt kundvärde.

Blue Consulting Group erbjuder kvalificerade managementkonsulttjänster. Långt från den standardiserade modellen för att förmedla kunskap, erfarenhet och råd. Våra erfarna Blue Advisors arbetar i nära samarbete med våra uppdragsgivare från analys till genomförande.

Vi arbetar med ledande företag och organisationer och hjälper till att lösa deras mest utmanande frågor, allt från att utveckla framgångsrika strategier, affärsmodeller, affärs- och stödprocesser till att genomföra förbättringar och införa nya arbetssätt.

Läs mer på vår hemsida: www.blueconsultinggroup.se


We provide our clients with bespoke and efficient advisory services on how to deliver superior and sustainable customer value.

Blue Consulting Group is an independent advisory firm, focusing on strategy and management advisory. Our focus on employing professionals with extensive experience provides us with the executive resources of a larger organisation but our actual size makes us flexible and responsive in the relation with our customers.

Blue Consulting Group is the Blue Ocean response to a shift in demand for management consulting services. Far from the traditional ‘pyramid’ approach of leveraging knowledge, experience and advice, our experienced Blue Advisors work closely with clients throughout the stages of analysis and implementation.

We serve leading private and public organisations and help them solve their most challenging issues—ranging from developing successful strategies, business models, business and support processes to implementing improvements and new ways of working.  Regardless of the topic, our work shares a common denominator—we only take on assignments delivering substantial and lasting impact in terms of value improvements for our clients.

We work on issues that are important to senior management.

We only take on assignments where we believe we can bring about substantial and sustainable positive results for our clients'.

We deliver results. The quality of these results is based on a rigorous dedication to solving our clients' problems and business challenges. That is the foundation of our reputation.