Miljöstyrningsrådet

Pristagarna korade till årets Utmärkt Hållbar Upphandlare och Utmärkt Hållbar Leverantör

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 10:51 CET

I går på konferensen Hållbar Upphandling delade Annie Lööf, näringsminiater ut Miljöstyrningsrådets priser till Malmö stad och Textilia AB.  Malmö stad prisas för att vara drivande i hållbarhetsarbetet i kombination med upphandling. Malmö stad har länge arbetat strategiskt med att ta miljö och sociala hänsyn i upphandling där de får med hela kedjan från politiska beslut till de interna beställarna.

-  Det är roligt att vårt arbete uppmärksammas. Vi arbetar strategiskt och får med oss beställarna genom utbildning och ett system som gör det enkelt för dem att beställa miljövändliga och etiska produkter. Vi arbetar även för att underlätta för små och medelstora företag att vinna avtal, säger Sanny Hell, upphandlingschef i Malmö stad.

 Textilia AB som är årets vinnare av priset Utmärkt Hållbar Leverantör ställer tuffa krav på såväl sin egen verksamhet som på sina underleverantörer för att skapa en hållbar utveckling och därmed leverera hållbara tjänster till sina kunder.

-  Vi ser att vårt drivande arbete med att minska miljöpåverkan och ta sociala hänsyn lönar sig. Såväl för vår egen verksamhet som för våra kunder och underleverantörer. Då är det extra roligt att få ta emot detta pris, berättar Tomas Bergström på Textilia.

Annie Lööf, näringsminister, hade äran att dela ut priset inför de dryga 220 konferensdeltagarna. Konferensen inleddes med visioner och förslag från Anders Wijkman från Upphandlingsutredningen och politikerna Lena Ek, miljöminister och Åsa Romson, språkrör, kring hur upphandling kan bidra till att skapa en hållbar utveckling. Alla var ense om att upphandling spelar en central roll där uppföljning, nya lösningar och innovationsdrivande krav är utmaningar som de vill bidra till att lösa. Dennis Pamlin fick deltagarna att tänka nytt för att komma fram till transformativa lösningar.  Det konstaterades att upphandling är ett viktigt verktyg för att nå en hållbar utveckling men att mycket kvarstår att göra inom området.

- Vi arrangerar den här konferensen årligen för att sätta fokus på hållbar upphandling och har instiftat priserna för att lyfta fram organisationer som arbetar aktivt med hållbar upphandling för att bidra till en hållbar framtid, berättar Sven-Olof Ryding, VD på Miljöstyrningsrådet.  

Bildtext: Jonas Olaison, miljö-och kvalitetschef, Tomas Bergström, VD, Annie Lööf, näringsminister, Sanny Hell, Upphandlingschef Malmö stad, Emma Johansson, Malmö stad, Lari Pitka Kangas (mp) Malmö stad

För mer information läs www.msr.se/aktuellt eller kontakta Susanne Lång, kommunikationsansvarig på Miljöstyrningsrådet 0708 96 88 81, susanne@msr.se.

Om Miljöstyrningsrådet
Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandling. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).