Statistiska centralbyrån, SCB

Prisuppgång på småhuspriser

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 09:35 CET

För tabeller och grafer, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____285597.aspx

Småhuspriserna i landet steg med 1 procent under det fjärde kvartalet 2009 jämfört med tredje kvartalet. På årsbasis steg priserna med 5 procent.

De största prisuppgångarna under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet är i Uppsala (+5 procent), Södermanland och Halland (+4 procent).  De län med negativ prisutveckling under samma period är Gotland (-6 procent), Värmland (-4 procent) samt Örebro och Jämtland (-2 procent). I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö var prisuppgången 3 till 4 procent.


Endast ett län med prisnedgång på årsbasis

På årsbasis (fjärde kvartalet 2009 jämfört med motsvarande kvartal 2008) är prisuppgången 5 procent på riksnivå. De län där utvecklingen var som störst, 7 procent, är i Södermanland, Östergötland, Kronoberg, Halland och Dalarna. I landets alla län förutom Örebro kan vi se en prisökning. Nedgången i Örebro var 1 procent på årsbasis.


Medelpriset drygt 1,8 miljoner

Genomsnittspriset för en småhusfastighet i landet låg på drygt 1,8 miljoner kronor under fjärde kvartalet.

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2006 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. januari publiceras 2010-02-17 kl 09.30.

Källa: Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

 

Förfrågningar

Niclas Sjölund
Tfn 08-506 943 42
E-post niclas.sjolund@scb.se
Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post martin.verhage@scb.se