Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

Prisutdelning Årets Arbetslivsmuseum 2013

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2013 08:30 CET

Prisutdelning Årets Arbetslivsmuseum 2013

Plats: Hotell Bellevue,  Hjo

Tid: 14.00 Lunch

15.00 Prisutdelning

Kontaktperson: Anders Svensson 070-747 33 59, Torsten Nilsson 070-846 08 11

S/S Trafik Hjo har utsetts till Årets Arbetslivsmuseum 2013. S/S Trafik utgör en unik spillra av en svunnen transporthistoria, som hade stor betydelse för landets utveckling. På den K‐märkta ångaren kan dagens besökare studera hur man färdades för drygt hundra år sedan.

Ångaren S/S Trafik gick sträckan Hjo – Hästholmen från 1892 till 1959, då fartyget lades upp på land och användes som kafé ett antal år. S/S Trafik räddades från skrotning 1972, efter en namninsamling initierad av Signe Carlsson i Hjo. Ett gigantiskt arbete på ca 30 000 ideella timmar lades ner på fartygets upprustning. Vissa arbeten lejdes bort till Sjötorps varv där fartyget låg i fem år. S/S Trafik har aldrig genomgått några märkbara förändringar sedan fartyget byggdes 1892 och det gör ångaren unik. Målsättningen vid upprustningen var också att inga förändringar skulle göras, utom de som myndigheterna krävde. Pengar till projektet samlades in genom olika aktiviteter såsom andelsförsäljning, lotterier, souvenirförsäljning och loppmarknad. 1977 gjorde S/S Trafik en bejublad återfärd till hemmahamnen i Hjo. S/S Trafik är för många förknippad med angenäma minnen och massor av människor var där för att hälsa sin gamla båt välkommen hem. I Hjo hamn genomförs numera både planerade och spontana visningar där man bland annat får se maskinrummet och kabyssen (köket), som är i originalutförande.

S/S Trafik gör ca 20‐ 25 reguljära turer under sommaren till Visingsö, Vadstena och Hästholmen. Kortare rundturer och jazzturer görs också. Fartyget vårdas och drivs av föreningen Sällskapet S/S Trafiks Vänner som har ca 600 medlemmar. Förutsättningen för verksamheten är och har alltid varit att alla jobbar gratis.

Tanken med priset Årets Arbetslivsmuseum är att uppmärksamma och uppmuntra alla fantastiska kulturarvsbevarare som finns på våra 1 449 arbetslivsmuseer runt om i Sverige. Bakom priset Årets Arbetslivsmuseum står Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Arbetets museum, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Trafikverkets Museer.

Hemsida S/S Trafik: S/S Trafik

PRESSBILDER: finns att ladda hem på www.arbetetsmuseum.se under Press.

FÖR MER INFORMATION:

Torsten Nilsson, arbetslivsintendent, 011‐23 17 26, torsten.nilsson@arbetetsmuseum.se

Anders Svenson, kassör Sällskapet S/S Trafiks Vänner, 0503‐123 55, 070 835 13 12

Linda Hagberg, kommunikationschef, 011‐23 17 09, 070 356 35 26, linda.hagberg@arbetetsmuseum.se


 

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam, är en ideell nationell förening. Vi är Sveriges största museiförening med ca 470 medlemsmuseer. ArbetSam

Ändamål: att utifrån ett underifrånperspektiv främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet. Allmän information. En viktig profilfråga för ArbetSam är utbildningar. ArbetSam arbetar för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor. 
 
ArbetSam ger årligen ut Museiguiden. En museiguide på drygt 90 sidor med presentation av nästan alla våra medlemsmuseer.