Jobbavitt AB - Ungdomspool.se

Privat småföretagare ger fingret till Almedalens politiker.

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2012 23:29 CEST

Lansering måndag 9 Juli.

Idag lanserades Jobbavitt AB:s stora satsning för att minska ungdomsarbetslösheten. Klockan 16:00 slog vi upp portarna för webbplatsen Ungdomspool.se.

 Detta är det största privata initiativ som någonsin tagits för att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

 Det är ett helt revolutionerande sätt för ungdomar, tex studenter, att få göra en god gärning mot tex pensionärer eller barnfamiljer. Som i sin tur gör en samhällstjänst genom att anlita ungdomen.

 Se sida 2 om hur det fungerar.

Se sida 3 för textförslag till artikel:

Vem har egentligen telefonnummer 0123-45678?

Kan ett företag heta Jobbavitt AB?

Privat småföretagare ger fingret till Almedalens politiker.

Kan man vara Au-pair i Sverige?

 

 

Under en hel vecka har politiker i Almedalen snackat om ungdomsarbetslösheten, utan att komma fram med något konkret. Nu sjösätts, på privat initiativ, en lösning för tusentals ambitiösa ungdomar i hela landet.

 

Genom ungdomspool.se kommer ungdomar att kunna skaffa sig ett första jobb inom RUT-tjänster. Med bättre lön än om det vore svart. Ungdomarna får arbetslivserfarenhet, kundvana och tjänstgöringsintyg att använda för att sedan komma in på övriga arbetsmarknaden.

 

Arbetet är vitt, försäkrat och ger ungdomarna bra timlön. Kostar det 100kr/timme för kunden så får ungdomen 100kr/timme i lön. Och en pensionsinbetalning på 10,21%.

 

Och går en Bang Olofson-TV sönder så täcker försäkringen detta. Ungdomen får betyg av sina kunder som sedan sammanställs på tjänstgöringsintyg från Jobbavitt AB.

 

För mer information - kontakta Henrik Lindgren, VD, Jobbavitt AB & Ungdomspool.se:

epost: henrik@jobbavitt.se

telefon: 0123-4567 9

 

                                                                                           

 

Så fungerar det

 

Ungdomspool.se erbjuder ungdomar mellan 18 och 25 år att jobba extra med hushållsnära tjänster och få bra provisionslön som timanställda av Jobbavitt AB. Priset är lönen. Om kund och ungdom gör upp om ett timpris om 100kr så blir ungdomens lön också 100kr/timme.

 

Företaget begär sedan in RUT-avdraget vilket innebär 100kr/h extra som går till moms, arbetsgivaravgifter, pensionsinbetalning på 10,21% till ungdomen, försäkring och administration.

Att jobba genom ungdomspool.se är alltså mer lönsamt än att jobba svart. Därav namnet jobbavitt AB

Fördelar med att jobbet görs via ungdomspool.se:

- Ungdomen får pensionsinbetalning (10,21%)

- Ungdomen får tjänstgöringsintyg

- Jobbet är vitt och försäkrat

Skapa enkelt ditt sommarjobb. Skaffa kunder och tidrapportera via ungdomspool.se.

Ungdomsjobb

Genom att jobba med enkla uppdrag inom hushållstjänster får ungdomarna möjlighet att visa att de är arbetsvilliga och klarar att utföra uppdrag till kunders belåtenhet samt att de klarar av att ta det ansvar det innebär att ha kontakt med sina kunder, passa tider samt uppfylla kundens önskemål med god kvalitet. När en ungdom jobbat en tid så kan de få ut tjänstgöringsintyg där det visas att de lyckats skaffa och förhoppningsvis behålla kunder.  Detta intyg underlättar för ungdomen när denne söker andra jobb med tillsvidareanställning.

a

Vem har egentligen telefonnummer 0123-45678?

Ungdomspool.se som lanserades under måndagen 9 juli drivs av Jobbavitt AB och har det besynnerliga telefonnumret 0123-45678. Tyvärr är det så mycket felringningar till numret att de tvingats länka det till en telefonsvarare och istället använder övriga nummer i serien 0123-45670 till 45679.

   Ungdomspool.se är en revolutionerande satsning på att underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden. Genom att kombinera RUT-avdragsreformen och den låga ungdomsarbetsgivaravgiften får ungdomen ut i lön samma summa som tjänsten kostar för kunden. Kunderna är allt från pensionärer med behov av handling, städning, omsorg mm till barnfamiljer med behov av städning och gräsklippning.

Om kunden betalar 100kr/h så får ungdomen 100kr/h + pensionsinbetalning på 10kr/h + möjlighet till bonus. Men, påpekar VD Henrik Lindgren: Det viktigaste av allt är ändå det faktum att vi begär in omdömen från kunderna och sammanställer till ett tjänstgöringsintyg, och det är detta som öppnar dörren till övriga arbetsmarknaden.

  Vi räknar med att innan årets slut sysselsätta fler än 10.000 ungdomar på deltid.

 

Kan ett företag heta Jobbavitt AB?

Ja faktum är att det finns ett företag som har det lite präktiga namnet Jobbavitt AB. Och namnet är taget på goda grunder, visar det sig. VD Henrik Lindgren berättar anledningen till namnvalet:

- Det beror på den sinnrika lösningen för våra ungdomsjobb som erbjuds via webbplatsen ungdomspool.se där ungdomar kan tjäna mer än vad deras kunder betalar. Det är alltså mer lönsamt att jobba vitt än svart. Jag tror att det idag är många som bett sina grannar att klippa gräset åt dem, och det är ju i princip svartarbete. Men genom att använda sig av RUT-avdraget och det faktum att arbetsgivaravgiften för ungdomar är ganska låg i Sverige, så kan ungdomarna jobba vitt och tjäna bättre. Mina ungdomar får i lön samma timpeng som kunden betalar i pris, tex 100kr/h. Dessutom får ungdomen en pensionsinbetalning på 10%. Och de deltar i ett generöst bonussystem där de mest ambitiösa ungdomarna kan tjäna riktigt bra.

 

De tjänster som erbjuds är hushållsarbete såsom städning, gräsklippning, barnpassning, hemtjänst mm. Arbetet är försäkrat, så om en ungdom vid städning råkar ha sönder en Bang Olufsen-TV för 80.000 så går försäkringsbolaget in och löser problemet. Om man kört det svart så finns det inget att göra, men går det via Jobbavitt så drabbas varken kund eller ungdom.

 

Ungdomspool.se lanseras under måndagen 9 juli. Jobbavitt AB räknar med att innan årets slut sysselsätta fel än 10.000 ungdomar på deltid. Och mer än någon enskild politiker bidra till att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

 


 

Privat småföretagare ger fingret åt Almedalens politiker.

I en hel vecka har politiker i Almedalen snackat om ungdomsarbetslösheten, utan att komma fram med något konkret. Nu sjösätts, på privat initiativ, en lösning för tusentals ambitiösa ungdomar i hela landet.

 

Genom ungdomspool.se kommer ungdomar att kunna skaffa sig ett första jobb inom RUT-tjänster. Med bättre lön än om det vore svart. Ungdomarna får arbetslivserfarenhet, kundvana och tjänstgöringsintyg att använda för att sedan komma in på övriga arbetsmarknaden.

 

Arbetet är vitt, försäkrat och ger ungdomarna bra timlön. Kostar det 100kr/timme för kunden så får ungdomen 100kr/timme i lön. Och en pensionsinbetalning på 10,21%.

 

Och går en Bang Olofson-TV sönder så täcker försäkringen detta. Ungdomen får betyg av sina kunder som sedan sammanställs på tjänstgöringsintyg från Jobbavitt AB.

 

 

Kan man vara Au-pair i Sverige?

Ungdomspool.se som lanserades under måndagen 9 juli erbjuder en för Sverige, ganska udda tjänst, nämligen begreppet Au-pair i Sverige.

Eftersom RUT-avdraget täcker upp till 50.000kr per person så kan alltså ett par ta emot en ungdom ca 20 timmar per vecka året om för att komma upp till maxbeloppet 100.000kr per par. Beräkningen förutsätter att ungdomen jobbar för ca 100kr/timme. Priset efter RUT-avdrag är samma belopp.

 

Är det möjligt att privatpersoner kan bidra till att få ut ungdomar på arbetsmarknaden, genom att städa mindre?

Ja, med ungdomspool.se gör man en god gärning om man låter en ungdom sköta hushållssysslor för en billig timpeng! Ungdomen, får bra lön, pensionsinbetalning, arbetslivserfarenhet, kundkontakt och tjänstgöringsintyg.

Och för kunden är jobbet ändå både prisvärt och försäkrat!