Stockholms Läns Landsting

Privat tandvård pressar inga priser! (v)

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 14:53 CET

Den moderatledda landstingsmajoriteten skyr inga medel i sin iver att privatisera vården i Stockholms län. Nu är det Folktandvården som ska säljas ut till lägstbjudande.

Motiveringen är att en ökad konkurrens motverkar prishöjningar, enligt sjukvårdslandstingsrådet Gustav Andersson (c) i dagens DN.

- Det är häpnadsväckande med så naiva argument. Sedan 1999 när tandvården avreglerades, har priserna för tandvården ökat med cirka 80 procent. Hur skulle en privatisering av Folktandvården åstadkomma lägre priser? Och vari ligger "mångfalden" i att enbart ha privata tandläkare?, frågar landstingsrådet Birgitta Sevefjord (v).

- Folktandvården är nu ett mycket välskött bolag och det är för mig obegripligt att man vill stycka upp en väl fungerande verksamhet. Det kommer också att försvaga samarbetet, inte minst kring barn- och ungdomstandvården. Och vad händer med hemlösa, missbrukare och psykiskt sjuka, vars tandvård landstinget ansvarar för? Risken är att de privata tandläkarna plockar russinen ur kakan och att ingen vill värna utsatta människors tandhälsa.

För mer information:

Birgitta Sevefjord (v), landstingsråd

Tel. 070 - 737 41 17