PREERA

PRIVAT VERKSAMHET PRÄGLAS AV KUNDFOKUS, OFFENTLIG AV SAMARBETE OCH BYRÅKRATI

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 08:00 CEST

I en nationell mätning av rådande och önskvärd kultur på arbetsplatsen framgår det att det finns stora skillnader i rådande kultur inom privat och offentlig sektor. Vad gäller den önskvärda kulturen på arbetsplatserna är skillnaderna dock mindre - ansvarstagande och fokus på de anställdas hälsa står överst på önskelistan inom båda sektorerna.

Då svensken får välja tio värdeord som den anser bäst beskriver den nuvarande och den önskvärda kulturen på arbetsplatsen är ord som ansvar och humor/glädje något som återfinns på båda topp tio-listorna. I övrigt beskriver anställda inom privata verksamheter en värdegrund som tydligt synliggör kunden. Här återfinns ord som kundtillfredsställelse, kvalitet och varumärke. Detta skiljer sig väsentligt från anställda i offentlig sektor. Där beskrivs istället vikten av det större uppdraget - ord som engagemang, beroende av varandra och etik finns på topp tio, medan kundperspektivet helt saknas. Mätningen tydliggör även att det finns fler potentiellt begränsande värdeord inom offentlig sektor än inom den privata då anställda beskriver den rådande kulturen. Byråkrati, hierarki och förvirring finns med på topp tio inom offentlig sektor men saknas på topp tio inom den privata.

- Studien visar på en frustration bland de offentligt anställda, som är större än bland dem som arbetar i privat sektor, säger Anders Löfgren, managementkonsult på Preera. Att studien är gjord i en tid av ekonomisk tillbakagång och besparingar påverkar säkert, men de negativa signalerna bör ändå tas på allvar.

När de anställda har fått svara på vad de vill att organisationerna som de arbetar på ska fokusera på i framtiden blir likheterna desto större, då är sju av tio värdeord desamma på de båda listorna. Ansvar, anställdas hälsa och ärlighet hamnar högt upp på listorna.

- Värdeord som anställdas hälsa och erkännande av anställda är grundläggande behov som behöver vara tillfredsställda för att man skall kunna utvecklas på och med sin arbetsplats, säger Anders Löfgren. Om dessa behov inte är tillfredsställda kan det vara svårt att lyfta blicken och fokusera på till exempel kvalitet och kundtillfredsställelse, områden som blir allt viktigare i tider av globalisering och lågkonjunktur, fortsätter han.

Mätningen är en CTT-mätning (Cultural Transformation Tools) och den ingår i den omfattande studien Sverige 2009+ som jämför individuella värderingar med upplevda och önskvärda gemensamma värderingar i samhället och på arbetsplatserna. Metoden används ofta för att arbeta med kultur- och värdegrundsfrågor i företag och organisationer. Initiativet till den nationella mätningen kommer från de fyra oberoende konsultbolagen Preera, Nordic Brand Academy, Corporate Missions och Fortus.

Vill du veta mer om studien Sverige 2009+ eller om CTT som verktyg för systematiskt värdegrundsarbete?

Kontakta

Anders Löfgren, managementkonsult Preera
Telefon: 031-750 9061, Mobil: 070-843 90 61
Mail: anders.lofgren@preera.se

Emilie Widarsson, managementkonsult Preera
Telefon: 031-750 90 66, Mobil: 070-843 90 66
Mail: emilie.widarsson@preera.se

Ytterligare information om Preera och om studien Sverige 2009+ finns på www.preera.se.

Preera är ett nordiskt alternativ på managementkonsultmarknaden som arbetar med att förverkliga visioner, utveckla affärer och verksamheter tillsammans med sina kunder. Visionen är att genom den goda utvecklingsprocessen hjälpa företag och organisationer att göra skillnad på riktigt. Preera startade 1998 i Göteborg och har idag drygt 40 medarbetare.

Rådande kultur på arbetsplatser

Privat anställd
1. Ansvar
2. Kundtillfredsställelse
3. Kvalitet
4. Lagarbete
5. Kostnadsjakt
6. Anpassningsbara
7. Humor/glädje
8. Effektivitet
9. Ekonomisk stabilitet
10. Varumärke

Offentligt anställd
1. Ansvar
2. Byråkrati
3. Lagarbete
4. Kostnadsjakt
5. Samarbete
6. Hierarki
7. Engagemang
8. Beroende av varandra
9. Förvirring
10. Etik

 

Önskad kultur på arbetsplatser

Privat anställd

1. Ansvar
2. Anställdas hälsa
3. Anpassningsbara
4. Ärlighet
5. Humor/glädje
6. Effektivitet
7. Lagarbete
8. Engagemang
9. Kvalitet
10. Erkännande av anställda

Offentligt anställd
1. Anställdas hälsa
2. Ansvar
3. Ärlighet
4. Humor/glädje
5. Anpassningsbara
6. Engagemang
7. Erkännande av anställda
8. Gemensam vision
9. Ekonomisk stabilitet
10. Öppen kommunikation