Hyresgästföreningen Region västra Sverige

Privata fastighetsägare strandar förhandlingarna för 43 000 lägenheter i Göteborg

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 15:28 CET

De privata fastighetsägarnas organisation GFR har nu på eftermiddagen valt att stranda förhandlingarna om 2016 års hyror. Strandningen berör drygt 43 000 lägenheter i Göteborg.

Bland de större fastighetsägare som står bakom strandningen hör bland andra Wallenstam, Stena Fastigheter, Ivar Kjellberg och Ernst Rosén.

  • Vi anser inte minst med tanke på den ekonomiska samhällsutvecklingen att fastighetsägarna kommer med orimliga krav. Man har inte heller presenterat några hållbara skäl till varför hyrorna ska höjas. Vi menar att deras agerande är högst oansvarigt, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingsstrateg hos Hyresgästföreningen.

Under förhandlingarnas gång har privatvärdarna jämkat sitt ursprungliga krav till en höjning på i genomsnitt 1,4 procent. Hyresgästföreningen å sin sida var beredd att sluta en överenskommelse på samma nivå som den som nyligen tecknades med de kommunägda bostadsbolagen i Göteborg, alltså 0,5 procent.

Men i stället valde alltså privatvärdarna att stranda och planerar nu att i stället vända sig till hyresnämnden för att fastställa årets hyror.

  • År 2011 när lagstiftningen ändrades jobbade de privata värdarna för att bli en fullvärdig part i hyresförhandlingarna, säger Pedram Kouchakpour. Sedan dess har de inte gjort annat än att dra in sina hyresgäster runt om i landet i återkommande rättsprocesser.
  • Vi har fått i uppdrag att förhandla hyrorna och inte att överlåta till staten via hyresnämnden att fastställa nivån. Vi har inte heller fått i uppdrag att bedriva bostadspolitik med 43 000 hushåll som gisslan i ett försök att förändra hyressättningssystemet. Det är verkligen inte att ta ansvar för hyresrättens framtid.

Hyresgästföreningen uppmanar hyresgäster och medlemmar som bor hos privata värdar att vara uppmärksamma på kommande hyresavier. Om de ligger på en högre nivå än den nuvarande hyran är vår uppmaning att fortsätta betala den gamla hyran.

Vill du veta mer välkommen att kontakta

Pedram Kouchakpour, förhandlingschef, 0702 - 99 94 32

Carl-Johan Bergström, förhandlingsstrateg, 0725- 01 18 11

Hyresgästföreningen organiserar 73 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.