Ekeby Hälsocenter AB

Privata vårdföretag tillför kvalitet

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 08:00 CEST

"Vinstsyftande företag ska inte kunna bedriva verksamhet med skattemedel i kärnverksamheten inom vården.” Det skriver Vänsterpartiet på sin hemsida. Tack för er tydlighet. Får ni tillräckligt många röster den 14 september så kommer 22 vårdcentraler i Uppsala Län att läggas ned. Då förlorar runt 40 procent av invånarna sin vårdcentral.

En av de vårdcentraler som hotas är den jag startade för knappt tre år sedan; Ekeby Hälsocenter. Vi har över 6000 patienter. Varje dag kontaktar flera hundra personer oss för att få hjälp och stöd med sin hälsa. De kommer från stadens alla stadsdelar, de har alla typer av bakgrund, etniskt ursprung och utbildningsnivå. Det som förenar dem är att de har valt just oss som vårdgivare. Kanske för att vi har en fin lounge. Kanske för att de tycker att vårt sätt att ge vård är bättre än på de andra vårdcentralerna, eller för att de får tid snabbare hos oss än på andra ställen.

Och de som inte kommer till oss har valt andra vårdcentraler som har utformat sin verksamhet på andra sätt. Några vårdcentraler har drop in. Andra har kvällsöppet. En del har flest läkare medan andra satsar mycket på sjukgymnaster eller samtalsterapeuter. Skillnaderna och valfriheten sporrar oss som driver vårdcentralerna att bli bättre. Vi konkurrerar om patienterna som har goda möjligheter att prova oss och välja eller välja bort.

Men vi samarbetar också mellan vårdcentralerna. Vi träffas regelbundet och utbyter erfarenheter och pratar om hur primärvården kan bli bättre. För en tid sedan kom en läkare och en sjuksköterska från en landstingsdriven vårdcentral till oss på studiebesök för att lära mer om hur vi arbetar med sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Vi bjöd på våra idéer. En gammal landstingsdriven vårdcentral förnyar sig med hjälp av oss.

Nu vill ett antal partier begränsa möjligheterna för privata vårdgivare att bedriva vård, skola och omsorg. Ofta är det vinsterna som lyfts fram som ett problem. Och i debatten dras inte sällan privata vårdföretagare över en kam. Vi misstänkliggörs och anklagas för girighet. Ett exempel är s-politikern Ardalan Shekarabi som i en debattartikel i UNT om vinster i vård, skola och omsorg (140902) skriver ”...stoppa vinstjakten – stoppa att medborgarnas skattekronor går rakt ned i vinstfickorna...”.

Hur ska vinstjakten stoppas? Ska alla privata vårdföretag förbjudas, som Vänsterpartiet vill? Eller ska vinstbegränsningar för privata vårdföretagare införas, som Socialdemokraterna och Miljöpartiet diskuterar? Ska privata vårdföretagare inte få ta ut vinst på samma sätt som de måste ta förluster?

Här är ett konkret exempel, för att alla som vill sätta sig in lite i denna fråga ska förstå:

Att starta en vårdcentral kräver pengar. Lokaler och utrustning är inte gratis. När en landstingsdriven vårdcentral startar så tas pengarna från skattebetalarna. När en privat vårdcentral startar så är det ägarna som står för fiolerna. I vårt fall lade vi in ungefär sex miljoner kronor. En mindre del av det är pengar som vi ägare hade sparat, en större del lånade vi på banken som tog våra bostäder och borgen som säkerhet.

De första två åren gick verksamheten i förlust. Närmare bestämt med 4 miljoner kronor.
Det berodde konstigt nog på att vi fick dubbelt så många besökare som beräknat. Förklaringen är att ersättningen från landstinget bygger på att man ska ha många listade (vilket man inte har när man startar en verksamhet) och inte så många besök. Vi får bra betalt för de listade och lite betalt för varje besök. Men besöken kräver mycket personal, så vi anställde dubbelt så många som vi planerat. Och löner kostar pengar.

Ekvationen gick inte ihop. Det saknades pengar. Stoppa in mer pengar eller lägga ner, det var valet. Hade det varit en landstingsdriven vårdcentral så hade skattebetalarna fått stå för kostnaderna. I vårt fall tog vi ägare nya lån på våra bostäder och satte in i verksamheten. Det kallas för ”aktieägartillskott”. Dessa pengar kan bara betalas tillbaka till oss ägare när verksamheten ger överskott, det vill säga vinst. En vinst som Vänsterpartiet tydligt deklarerar att de vill stoppa.

Vem vill sätta in privata pengar i ett företag om man inte kan få tillbaka dessa när företaget går bra? Konsekvensen blir stopp för det privata engagemanget i vården. Vill vi verkligen stänga alla privata vårdcentraler, skolor och äldreboenden?

Vänsterpartiet är glasklara. Stäng! Men alla ni andra politiker som nu drillas av partistrategerna, tänk till en gång till! Och alla ni väljare, fundera över vad ni egentligen tycker om att det finns privata vårdcentraler, äldreboenden och skolor.

Pratet om ”vinster rak ner i fickorna” tar bort fokus från det som egentligen är viktigt; vad vi får för våra skattepengar. Vilken typ av vård medborgarna får på sin vårdcentral. Hur långa väntetiderna är. Kvalitet.

Undersökning efter undersökning visar att privata vårdföretag håller lika hög eller högre kvalitet än offentligt drivna. I den nationella patientenkäten i mars i år där 138 000 vårdcentralpatienter svarade på frågor om tillgänglighet och upplevd nytta visade det sig att patienterna är mer nöjda med de privata vårdcentralerna. Av landets 20 högst rankade vårdcentraler är 14 privata.

Så valet den 14 september är ett ödesval som kan leda fram till ett totalt systemskifte inom vård och omsorg. Jag tackar Vänsterpartiet för er tydlighet. Men jag bekymras av Socialdemokraternas och Miljöpartiets dubbla budskap om valfrihet och vinstbegränsning, och kräver ett tydligt besked av dessa partier. På vilka villkor ska vi få fortsätta att existera om ni kommer till makten?

Mats Brolin

Verksamhetschef på Ekeby Hälsocenter