Amago Capital

PRIVATE PLACEMENT I DOTTERBOLAGET EIRIKUVA DIGITAL IMAGE

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 16:01 CEST

Amago Capital AB (publ) dotterbolag EiriKuva Digital Image Oyj Abp genomför en riktad nyemission för att färdigställa den pågående refinansieringen.

Emissionen görs i enlighet med det bemyndigande som styrelsen erhöll vid ordinarie bolagsstämma den 4 juni samt extra bolagsstämma den 16 september 2008 omfattande nyemission av högst 7.040.000 nya aktier utan företräde för befintliga aktieägare.

Rite Internet Ventures AB som är ett Stockholmsbaserat riskkapitalbolag med fokus på aktivt ägande i små och medelstora internetrelaterade bolag har förbundit sig att teckna 2.660.000 nya aktier i EiriKuva och har vidare erhållit option att teckna ytterligare 2.660.000 nya aktier inom 6 månader till lika villkor. Pris per aktie är fastställt till 10 Eurocent.

Rite Internet Ventures kommer genom emissionen att bli enskilt största ägare i EiriKuva och vid fullgörande av tilläggsinvesteringen kommer ägandet at t överstiga 50 procent.

Kvarvarande aktier och vidhängande optioner erbjuds befintliga aktieägare i poster om 50.000 aktier.

Vid full teckning och optionslösen kommer EiriKuva att tillföras 704.000 Euro och antalet utestående aktier att uppgå till högst 10.560.000 stycken. Efter fullgjord transaktion kommer Amago Capital att äga cirka 20 procent av aktierna i EiriKuva.

Askim 2008-09-25

För ytterligare information kontakta:
Oskar Säfström, TF verkställande direktör, 0739-204 533
Göran Nordlund, styrelseordförande, 0704-331 320

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Amago Pressrelease 2008-09-25.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Amago Capital

Mer om Amago Capital AB (publ)
Amago Capital's affärsidé är att skapa god avkastning till sina aktieägare genom att investera i och aktivt förvalta företag i branscher under förändring. www.amagocapital.se.

Amago-aktien handlas på Stockholmsbörsens First North-lista. Thenberg & Kinde AB är CA (Certified Adviser) till Amago Capital AB (publ). Tel 031-745 50 00