Socialdemokraterna i Linköping

Privatiseringsfrågan het i kommunallagsutredningen - Micko (s) vill gå steget längre

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 11:19 CEST

Idag presenterar kommunallagsutredningen sitt första delbetänkande,
som bland annat rör reglerna för kommuners ansvar för verksamhet som
drivs i privat regi och för allmänhetens rätt till insyn och information.
En fråga som i allra högstagrad är aktuell i Linköping, där den kommunala
andelen av äldreomsorgen är nere på rekordlåga, nästan obefintliga, nivåer.  Lena Micko, kommunalråd i Linköping, ingår i utredningens
parlamentariska referensgrupp och har dessutom en plats i såväl Socialdemokraternas verkställande utskott som i SKL:s arbetsutskott.

Kommunallagen har i huvudsak varit oförändrad sedan 1991. Sedan dess har mycket hänt som förändrat förutsättningarna för kommunernas verksamhet, som till exempel uppluckrade
kommunala monopol och fler privata aktörer.

– Kommunallagen är ryggraden i vår verksamhet, därför är det viktigt att vi får förbättringar med en ny lag. Alltmer verksamhet bedrivs privat men kommunen har alltid det övergripande och yttersta
ansvaret för verksamheten gentemot medborgarna. Kommunen ska vara skyldig att se till att allmänheten får större insyn hos de privata utförarna.

Lena Micko vill gå steget längre än de krav som utredningen presenterar och vill att privata utförare ska ha skyldighet att redovisa sin ekonomi i så kallade ”öppna böcker”:

- Det kan vi kräva av vår egen verksamhet redan idag, och det tycker jag att man också ska kunna göra när det gäller de privata utförarna.

För mer information
Lena Micko
Kommunalråd (s)
070-640 68 94

 

Socialdemokraterna i Linköping 
Storgatan 24, 582 23, Linköping 

Sara Eriksson, politisk sekreterare: 013-20 70 56
Elias Aguirre, ombudsman: 013-14 42 90 

www.socialdemokraterna.se/linkoping
www.eastwing.se