Granskningsnämnden för radio och TV

Privatlivsintrång i P1 och P3

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 10:09 CEST

SB 675/08

Granskningsnämnden fällde SR för att det uppkom ett privatlivsintrång i inslag där en före detta utredare hos polisen namngavs. Enligt nämnden var intrånget inte motiverat av något oavvisligt allmänt intresse.
I inslag i P1:s Mitt i musiken och i P3 Nyheter uppgavs det att en polis som hade arbetat med utredningen mot internetsajten The Pirate Bay hade börjat arbeta för ett musik- och filmbolag som var en av målsägarna i den pågående rättsprocessen mot internetsajten. I inslagen namngavs den tidigare utredaren vid upprepade tillfällen.
Enligt nämndens mening utgjorde publiceringen av namnet i det aktuella sammanhanget ett intrång i NN:s privatliv. Eftersom intrånget inte var motiverat av något oavvisligt allmänt intresse stred inslagen mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.


AKTUELLA BESTÄMMELSER
SR ska respektera den enskildes privatliv respekteras om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat. Bestämmelsen är avsedd att ge skydd för den personliga integriteten.

Handläggare: Tarek Touma, telefon 08-606 79 77
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se


ADRESS: BOX 32, 121 25 STOCKHOLM-GLOBEN. BESÖKSADRESS: ARENAVÄGEN 55, PLAN 7
TELEFON VÄXEL: 08-606 79 70 TELEFAX: 08-741 05 88 E-POST: grn@grn.se WEBBPLATS: www.grn.se