Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)

Privatoffentliga partnerskap – upplösta gränser mellan stat och näringsliv?

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 16:21 CET

Den offentliga sektorn har blivit alltmer företagslik, samtidigt som företag uppmanas att ta ett bredare samhällsansvar. Det blir också vanligare med nära samarbeten och allianser mellan privata och offentliga aktörer – s.k. privatoffentliga partnerskap. I en ny studie kartläggs problemen och möjligheterna med de nya samverkansformerna.

Privatoffentliga partnerskap kan handla om allt från att komma överens om standarder för elektronisk handel till hur man bäst stoppar spridningen av farliga sjukdomar. Partnerskapen speglar tre viktiga samhällstrender – ändrade gränser och relationer mellan privat och offentligt, framväxten av nätverksbaserade styr- och regleringsprocesser och en ökad fokusering på projektorganisering.

I boken Privatoffentliga partnerskap. Styrning utan hierarkier och tvång (SNS Förlag) har statsvetare och företagsekonomer empiriskt undersökt olika typer av nationella och europeiska partnerskap. Aktörerna ställs ofta inför olika typer av dilemman som rör självständigheten, trovärdigheten, ansvarsfrågan och avgränsningar.

Författare: Jan Joel Andersson, Malena Britz, Helena Buhr, Johan Lembke, Ulrika Mörth (red.), Kerstin Sahlin-Andersson (red.), Adam Sandebring och Lina Svedin.


För kommentarer och intervjuer: Ulrika Mörth O70-674 72 56, ulrika.morth@statsvet.su.se, Kerstin Sahlin-Andersson 018-471 19 02, kerstin.sahlin-andersson@fek.uu.se

För recensionsexemplar: Kajsa Thunholm 08-507 025 72, 070-367 65 90, kajsa.thunholm@sns.se.

Privatoffentliga partnerskap
Styrning utan hierarkier och tvång?
Ulrika Mörth och Kerstin Sahlin-Andersson (red.)
SNS Förlag, 287 sidor.