EL-Björn AB

Priveq investerar i El-Björn

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 15:17 CEST

Priveq Investment blir ny majoritetsägare i El-Björn Holding AB, en av Sveriges ledande leverantörer av utrustning till bygg- och elbranschen med en omsättning på cirka 175 Mkr. El-Björns ledning arbetar kvar i bolaget och de tidigare ägarna kvarstår även som betydande delägare. Ägarförändringen möjliggör bl a att resurser tillförs för produktutveckling och en expansion på nya marknader. 

El-Björn är ett välskött, lönsamt och snabbt växande företag inom bygg- och elbranschen med rötter i Småland. El-Björn ligger i framkant i utvecklandet av system för energi mätning och styrning på byggarbetsplatser för minskad energianvändning under byggprocessen. Sedan starten 1954 har bolaget fokuserat på att utveckla helhetslösningar för kraftdistribution, belysning och klimatkontroll i tillfälliga installationer. För räkenskapsåret 2010 omsatte bolaget cirka 145 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) på cirka 21 MSEK. 

”El-Björns starka position på den svenska och norska marknaden skapar en mycket god plattform för fortsatt expansion. Vi har följt bolagets tillväxt på avstånd under några år och är mycket nöjda med att nu få möjlighet att investera i ett ledande nischbolag med stor potential i befintliga och nya marknader” säger Henrik Westfeldt, investeringsansvarig på Priveq Advisory AB och fortsätter: ”Med Priveq som ägare tillförs resurser som gör att El-Björn kan utöka sin organisation och satsa på produktutveckling samt expansion i både Sverige och på utländska marknader”. 

”Vi är mycket nöjda med att få in Priveq Investment som ny, aktiv delägare. Vi har en tydlig expansionsstrategi framöver där Priveq Investment kan tillföra erfarenhet och kompetens från andra tillväxtbolag” säger Lars-Owe Kron, VD El-Björn AB. 

”Priveq kommer att tillföra nyttig energi kombinerat med stor erfarenhet, vilket utgör viiktiga delar i vår fortsatta expansion. Vi ser fram emot en spännande gemensam resa” säger Hans och Magnus Enocson, bolagets nuvarande ägare som även kommer att kvarstå som delägare. 

För ytterligare information kontakta: 

Lars-Owe Kron
Tel. +46 70-573 77 60 alt. +46 371 588 132 
lars-owe.kron@elbjorn.se 

Henrik Westfeldt, investeringsansvarig, Priveq Advisory AB 
Tel. +46-708-72 16 66 alt. +46-8-459 67 65 
henrik.westfeldt@priveq.se 

Magnus Enocson 
Tel. +46-703 14 35 01 
magnus.enocson@elbjorn.se 

Om El-Björn 
El-Björn AB är ett företag i Bygg- och Elbranschen. Under namnet ”El-Björn” utvecklar, tillverkar och marknadsförs helhetslösningar för kraftdistribution, belysning och klimatkontroll i tillfälliga installationer. 
Kunderna är professionella användare och den primära marknaden är Norden och Baltikum. El-Björns omsättning uppgår till ca 180 MSEK, varav en betydande andel på export. Huvudkontor, tillverkning och lager finns i Anderstorp. Antalet anställda uppgår till ca 85 personer i Sverige och Norge. Ytterligare information finns på www.elbjorn.se 

Om Priveq Investment 
Priveq Investment är ett svenskt private equity-bolag med över tre miljarder SEK under förvaltning i tre fonder. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Investerare i Priveq Investments fonder är bland andra Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Tredje AP-fonden, Amundi Private Equity Funds, Credit Suisse Customized Fund Investment Group, European Investment Fund (EIF) och KLP. Sedan starten 1983 har Priveq Investment genomfört 104 investeringar och 92 avyttringar samt varit med om att ta 24 bolag till en börsnotering. Exempel på nuvarande portföljbolag till Priveq Investment är Boomerang, Carmel Pharma, Mediplast, Ostnor, San Sac, Sydtotal och Vårdapoteket. Rådgivningsbolag till Priveq Investment är Priveq Advisory AB. Ytterligare information finns på www.priveq.se.