CMMK

PRIXLUXO – PRISTAGARNA ÄR UTSEDDA!

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 18:44 CET

För ett år sedan inbjöds fyra nordiska skolor till en designtävling om belysning. Studenter vid Chalmers Arkitektur i Göteborg, Arkitekthögskolan i Aarhus, Konsthögskolan i Bergen samt arkitektutbildningen vid University of Oulo (Uleåborg), fick möjlighet att lämna bidrag. Uppgiften var att tänka i nya banor, finna nya koncept eller föreslå nya produkter inom belysningsområdet.

Juryn har bestått av:

Olle Anderson, professor och designer,
Jan Ejhed, professor och arkitekt
Vesa Honkonen, arkitekt samt
Arne Dyngeland, COO, Luxo ASA


Prissumman var på totalt SEK 100.000. Totalt utses tre vinnare och dessutom blev det tre hedersomnämnande. Prisutdelning och utställning av de vinnande bidragen skedde under Stockholm Furniture Fair den 7 februari på Älvsjömässan.

Första pris gick till Petter Knudsen på Kunsthögskolen i Bergen. Den skola som i övrigt höll sig mycket bra framme var University of Oulo (Uleåborg), Finland. Studenter från denna skola fick andra och tredje pris samt två hedersomnämnanden.

För juryns motiveringar, se bilaga!


PRIXLUXO
Det är belysningsföretaget Luxo som tagit initiativ till designtävlingen som fått namnet PRIXLUXO. Totalt inkom närmare 40 bidrag från de fyra, nordiska länderna.

För mer information kontakta gärna Olle Anderson, 031-40 17 19 eller 0705-929416.

PRIXLUXO - JURYN MOTIVERINGAR
========================

First Prize – 50 000 SEK

Circle of light
Petter Knudsen
Kunsthögskolen i Bergen

Motivering:
Förslaget svarar på ett utmärkt sätt till syftet med tävlingen. ’Circle of Light’ är ett innovativt koncept, som på ett självklart sätt kombinerar ljusdistribution och armaturdesign. Ljusarmaturen är med stor sannolikhet möjligt att realisera i takt med utvecklingen av goda ljuskällor.

Förslagsställaren har använt sig av LED som ljuskälla och monterat dessa i ett vridbart element som utgör en del av armaturens totala form. Armaturen har en föredömlig grafisk enkelhet i helhet och i dess detaljer. De olika möjligheterna till användning visas genom de alternativa och eleganta elanslutningarna. Förslaget är vackert presenterat och vittnar om förslagsställarens konstnärliga vilja.


Second Prize - 30 000 SEK

Sphere
Sauli Kosonen
University of Oulo, Finland
Department of Architecture

Motivering:
En fantasifull idé för en pendelarmatur där ljuset kan styras dvs. riktas och delvis fördunklas in genom finurlig konstruktion av skal i olika material och som inbördes är möjliga att vrida.

Ljusarmaturen är en kompetent ljusmaskin som kan ge variation och dynamik i olika ljussättningar. Förslagsställaren menar att armaturens olika delar kan vara möjliga att styra även med en i armaturen inbyggd och fjärrstyrd motor. Experimentera vidare!


Third Prize - 15 000 SEK

Phase
Pekka Tuominen
University of Oulo, Finland
Department of Architecture

Motivering:
Förslagsställaren visar på ett sätt att använda traditionellt lysrör I hemmiljö genom en ny sorts prismatisk cylinderformad skärm/reflektor.

Armaturen är trots sitt stora ljusflöde att betrakta som en dekorativ belysning. De olika konfigurationerna fås genom den prismatiska tuben, men också genom applikationer av olika mönstrade och färgade filmer.

Förslagsställaren belönas för sitt intressanta försök att ge traditionella lysrör extravärden. Armaturförslaget visar att en energisnål ljuskälla i en innovativ armatur kan ge rumsliga mervärden som normalt inte traditionella lysrör ger.
Juryn hoppas att priset skall ge lust och möjligheter för fortsatta fullskaleexperiment.
Hedersomnämnande – 2 000 SEK

UTU
Riku Juusti
University of Oulo, Finland
Department of Architecture

Motivering:
Ett försök att mjuka upp ljus och form på en traditionell lysrörsstomme. Det medvetna samspelet mellan material och ljus är kvaliteten i förslaget. Idén kan möjligen utvecklas, då med andra material än föreslagna glasskivor. Riku uppmanas att experimentera vidare i full skala.


Hedersomnämnande – 2 000 SEK

Saucer
Vidar Laksfors
Kusthögskolen i Bergen, Norge

Motivering:
Att i en och samma armatur kombinera allmänljus med riktat dito har prövats förr i olika former. Förslagsställaren tänker rätt och med en bearbetning mot mindre komplexitet kan detta vara ett alternativ på problemet. En i praktiken mycket användbar ljusarmatur som kan svara mot skilda behov.Hedersomnämnande – 2 000 SEK

Orchid
Heikki Muntola
University of Oulo, Finland
Department of Architecture

Motivering:
En vision där poesi och teknologi kan mötas i en intelligent alt. /innovativ / smart/ armatur. Förslagsställaren visar med sitt armaturförslag på nya applikationsmöjligheter och ljusupplevelser för framtiden.

En vision där poesi och teknologi kan mötas i en intelligent armatur. Även om tankegångarna hos förslagsställaren är goda har juryn inte övertygats om relevansen i den tekniska applikationen.

Förslagsställaren får emellertid ett hedersomnämnande för sitt visionära tänkande i en vacker presentation