Upplands Väsby kommun

PRO erbjuds ersättningslokal i Villa Karlsro

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2016 08:44 CEST

Utvändig renovering av Villa Karlsro har inletts. Renoveringen är ett delprojekt i det omfattande stadsplaneringsprojektet Väsby Entré. Just nu pågår samtal mellan kommunens representanter och PRO Upplands Väsby om att PRO:s verksamhet ska flyttas dit.

– PRO Upplands Väsby har som avsikt att teckna avtal med kommunen och flytta verksamheten från Villa Korpkulla i Järnvägsparken till Villa Karlsro. Vi är inte emot förändring och har full förståelse för att stationsområdet måste utvecklas för framtiden, säger Hans Mohlin, ordförande i PRO Upplands Väsby.

Villa Karlsro med tillhörande trädgårdsmiljö ligger på den västra sidan av järnvägen och är i stort behov av renovering. Det utvändiga renoveringsarbetet har inletts med schakt för parkering och transportväg för tyngre trafik. Byggställningar runt huset har rests och arbete med tak och el planeras starta inom kort. Det utvändiga arbetet kommer därefter att fortsättas med fasader och fönster. Enligt nuvarande planer kommer även området bakom Villa Karlsro att göras om till ett upplevelsestråk för allmänheten.

– De önskemål som PRO har preciserat som renoveringsåtgärder ryms inom de ramar som kommunen har satt upp när det kommer till upprustningen av Villa Karlsro. Det kan bli en levande plats där Väsbys pensionärer kan verka, vilket känns kul, säger Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

PRO:s nuvarande lokal i Järnvägsparken ska övertas av Väsbyhem och renoveras. Förutom att rusta upp befintliga byggnader i Järnvägsparken kommer Väsbyhem att bygga 160-170 nya smålägenheter i parken när den första etappen av Väsby Entré påbörjas.

För mer information:
Anne-Sophie Arbegard, projektchef Väsby Entré: 073-910 46 29
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se