PRO Global

PRO-kongressen: Budgetpropositionen löser inte orättvisan mot pensionärerna

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 17:03 CEST

PROs kongress antog idag följande uttalande med anledning av regeringen budgetproposition:

Regeringen har idag presenterat budgetpropositionen för nästa år. Där framgår att skatteskillnaden mellan en genomsnittlig pensionär och en löntagare med samma inkomst ökar ytterligare.

Regeringen sänker skatten med 200-300 kronor i månaden för dem som har de allra lägsta pensionerna. För de flesta pensionärer som har yrkesarbetat blir skattesänkningen 68 kronor i månaden. Samtidigt framhåller regeringen att 97 procent av alla heltidsarbetande nu "fått en skattesänkning på över 1000 kronor i månaden".

Det är orimligt att pensionärer betalar så mycket högre skatt än löntagare. Pension är uppskjuten lön. Vi har avstått vår lön för att ta ut den senare. Pensionen ska därför i skattehänseende behandlas på samma sätt som förvärvsinkomster. Regeringen skriver i finansplanen att "Jobbskatteavdraget leder till ökad rättvisa". Vi är av precis motsatt uppfattning!

När regeringen nu sänker skatter med över 30 miljarder kronor nästa år så borde det även ha funnits utrymme att ta ett första rejält steg för att rätta till skillnaden mellan löntagare och pensionärer.

PRO välkomnar regeringens satsning på äldreomsorg, sjukvård och rättsväsendet. De ligger i linje med PROs prioriteringar, även om vi skulle önska ytterligare insatser. PRO anser att 10 procent av BNP borde gå till sjukvården vilket innebär ett tillskott med 30 miljarder konor. Satsning­arna på äldreomsorgen om 100-150 miljoner kronor per år åren framöver är också mycket små mot bakgrund av de stora behov som finns.

Kontakt: Maja Fröman, informationschef, 08-701 67 32, 070-247 17 99