PRO Global

PRO-kongressen kräver högre bostadstillägg

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2008 13:27 CEST

PROs kongress beslutade i dag att kräva högre bostadstillägg för pensionärer. De som är berättigade till bostadstillägg bör kunna få upp till 95 procent av en bostadskostnad upp till 6000 kronor anser PRO.

Bostadskostnaderna stiger även för pensionärer, konstaterar PRO. Bostadstillägget har idag ett tak för högsta bostadskostnad som ligger på 5000 kronor per månad för ålderspensionärer och 4500 kronor per månad för förtidspensionärer. PROs kongress anser att taket ska höjas till 6000 kronor för båda grupperna.

Dessutom finns en gräns för ersättningsnivån på 93 procent av bostadskostnaden för ålderspensionärer och 91 procent för förtidspensionärer. Den gränsen vill PRO höja till 95 procent.

PRO vill också att inkomstprövningen bör göras gynnsammare. Det kan lämpligen ske genom en sänkning av de procenttal av reduceringsinkomsten varmed minskningen görs av bostadstillägget.

Kontakt: Lars Bergendahl, sakkunnig, 08-701 67 16
Maja Fröman, informationschef PRO, 08-701 67 32, 070-247 17 99