PRO Global

PRO-kongressen: Sätt stopp för diskrimineringen av äldre

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2008 14:22 CEST

Sverige var ett av de sista länderna i Europa som förbjöd åldersdiskriminering inom arbetslivet. Ska vi bli sist också när det gäller ett sådant förbud inom övriga delar av samhället? Ska vi behöva vänta tills EU kräver en lag?

Det frågade sig PROs kongress idag. Regeringen uppmanas att ta åldersdiskrimineringen på allvar och snarast lagstifta mot all diskriminering av äldre.

Uttalande från PROs kongress:

Sätt stopp för diskrimineringen av äldre
Sverige är på många sätt ett mycket åldersfixerat samhälle. Vilket födelseår som står i passet har ofta större betydelse än alla andra kunskaper och färdigheter vi besitter. Det är därför som vi äldre inom område efter område faller för det s k åldersstrecket, trots att åldern inte säger något annat än när vi är födda.

Vid årsskiftet får vi en samman­hållen lag mot diskriminering i Sverige. I denna lag förbjuds diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions­hinder eller sexuell läggning. Men endast när det gäller arbetslivet erkänns ålder som diskrimineringsgrund. Det innebär att äldre kan fortsätta att diskrimineras.

Att utsättas för diskriminering är oerhört kränkande för den som drabbas. Äldre människor är en stor resurs i vårt samhälle.

Vårt land var ett av de sista i Europa som förbjöd åldersdiskriminering inom arbetslivet. Ska vi bli sist också när det gäller ett sådant förbud inom övriga delar av samhället? Ska vi behöva vänta tills EU kräver att även Sverige stiftar en lag som inte tillåter att äldre diskrimineras?

Vi uppmanar nu regeringen att ta åldersdiskrimineringen på allvar.

Vi kräver snarast en lagstiftning, som sätter stopp för all diskriminering av äldre.

Kontakt: Maja Fröman, informationschef PRO, 08-701 67 32, 070-247 17 99