PRO Global

PRO-kongressen: Tänderna är en del av kroppen

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 17:07 CEST

PROs kongress kräver en översyn av nya tandvårdssystemet. PRO varnade för att det skulle kunna bli försämringar för 65+. Det verkar nu besannas. Det behövs en granskning av prisutvecklingen. Ett återinförande av prisreglering kan vara enda möjligheten. Dessutom är det ekonomiska stödet till den enskilde för den regelbundna och förebyggande tandvården är för lågt, anser PRO.

Uttalande från PROs kongress:

Tänderna är en del av kroppen

Tandvårdförsäkringen behöver förbättras på ett antal punkter.
- Stödet till regelbunden och förebyggande tandvård behöver öka
- Tandvårdsförsäkringen ska omfatta samtliga tänder
- Det kan bli nödvändigt att återinföra prisreglering

Kan man äta bra och tugga bra så mår man bra. Tänderna är en del av kroppen och tandvården är en del av hälso- och sjukvården. PRO anser därför att tandvården på sikt ska föras in under hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.

Ett nytt tandvårdsstöd har införts. Tidigare var stödet till omfattande behandlingar begränsat till dem som fyllt 65 år. Åldersgränsen innebar att många väntade med viktig tandvård. PRO accepterade därför förändringen, men varnade för att det skulle kunna bli försämringar för 65+. Det verkar nu besannas.

För omfattande behandlingar riskerar kostnaderna för den enskilde att öka dramatiskt. Det nya stödet utgår efter fastställda referenspriser för olika behandlingar, samtidigt som tandläkarnas prissättning är fri. För kostnader över referenspriset ges ingen subvention.

Det behövs en granskning av prisutvecklingen. Om inte priser utjämnas och sänks mot referenspriserna kommer de äldres tandvårdskostnader att bli mycket dyrare. Stödet blir då främst ett ekonomiskt stöd till folktandvården och till de privata tandläkarna. Därför kan ett återinförande av prisreglering vara enda möjligheten.

Det går redan att konstatera en annan brist i det nya systemet. Det ekonomiska stödet till den enskilde för den regelbundna och förebyggande tandvården är för lågt. Äldre behöver tät kontakt med tandvården. Stödet till äldre ska vara så stort att patientkostnaden för ett årligt besök inte blir större än för ett besök i sjukvården.

Kontakt: Ola Johansson, sjukvårdspolitiskt sakkunnig, 08- 701 67 11, Maja Fröman, informationschef, 08-701 67 32, 070-247 17 99