PRO Global

PRO m.fl. trycker på för lag mot åldersdiskriminering

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 13:18 CET

Idag den 20 mars skulle regeringens utvidgade lag mot åldersdiskriminering ha presenterats för riksdagen. Men lagen dröjer.

PRO anser att en bättre lag mot åldersdiskriminering är mycket angelägen och PROs ordförande Curt Persson har därför idag tillsammans med ledarna för SPF, Seniorkraft och LSU begärt en uppvaktning av integrationsminister Erik Ullenhag, för att trycka på i frågan.

Läs mer på Curt Perssons blogg: www.curtpersson.blogspot.com

Kontakt: Maja Fröman, infochef PRO, 08-701 67 32, 070-247 17 99

Hela brevet till Erik Ullenhag:

Hösten 2010 överlämnade Utredningen om stärkt skydd mot åldersdiskriminering betänkandet Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (SOU 2010:60). Betänkandet skickades ut på remiss och remissförfarandet var avslutat i december 2010. Någon proposition har ännu inte lagts fram för Riksdagen.

Undertecknade organisationer ställde sig bakom huvudprincipen i betänkandet att ålder inte får utgöra en diskrimineringsgrund med undantag för särbehandling på grund av ålder om den har ett berättigat syfte. Betänkandets förslag tillstyrktes till stora delar, dock med vissa avvikande synpunkter.

Nuvarande lagstiftning innehåller stora brister och medför orättvisor mellan olika åldersgrupper. Lagstiftningen motverkar även de drivkrafter till utökat arbete som, med hänsyn till en åldrande befolkning, samhället är i stort behov av.

Vi känner en stark oro för dröjsmålet med att införa denna, för så många människor, viktiga lagstiftning.

Mot bakgrund av detta ser vi det angeläget att en proposition snarast läggs fram och skulle vilja be om en tid för att träffa integrationsministern i denna fråga.

PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION
Curt Persson

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND
Karl Erik Olsson

TANKESMEDJAN SENIORKRAFT
Staffan Sohlman

LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER
Felix König 

PRO är Sveriges största pensionärsorganisation med över 400 000 medlemmar. Partipolitiskt obunden. PRO är öppet för  alla Sveriges pensionärer och driver rakryggat pensionärernas intressen samt erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa.