Tjörns kommun

PRO satsar på nollvision mot stroke

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 15:22 CET

Onsdagen den 15 november kl 18.00 är alla medborgare välkomna till informationsmötet
"Stoppa Stroke" i Sibräckas medborgarhus.

Stroke
Stroke är ett samlingsnamn på hjärnans kärlsjukdomar och bara i Sverige insjuknar varje år 30-40000 människor i denna sjukdom.

Under 2004 - 2006 har Pensionärernas riksorganisation (PRO) i Bohuslän, med stöd av Västra Götaland regionen, läkemedelsföretaget MSD och ABF Västra Götaland, genomfört ett stort antal studiecirklar under temat "Stoppa stroke i Bohuslän".

Cirka 800 av distriktets medlemmar har genom cirklarna fått ökad medvetenhet och kunskap om hur stroke kan förebyggas.

Handlingsprogram
Ett handlingsprogram har utarbetats som en fortsättning på vårt engagemang i frågan.

I handlingsprogrammet framgår bl.a. att det är viktigt att allmänheten får upplysningar om vad stroke är, varningssignaler, och hur man kan förebygga stroke.