PRO Global

PRO startar generationsövergripande skattekampanj

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 08:52 CEST


PRO startar idag en ny kampanj för rättvisa skatter som riktar sig till alla åldrar.

- När vi lät fråga personer under 65 år visade det sig att 96 procent tyckte att pensionärer ska betala lägre eller samma skatt som yrkesverksamma. Detta är inte en generationsskiljande fråga som många kanske tror och därför riktar vi oss nu till alla som stödjer vårt krav - lika skatt för lika inkomst, säger PROs ordförande Lars Wettergren.

Till att börja med kommer PRO att samla in namn och e-postadresser för kravet. Det finns även en kampanjknapp som sprids, i form av en gumma - kanske mumindalens Lilla My som pensionär - med ett demonstrationsplakat. Inom kort öppnas en ny hemsida: www.rattvisaskatter.nu som kommer att matas med information och utvecklas efterhand. Där kan man också skriva på uppropet. Ett nyhetsbrev kommer att ges ut till undertecknarna för att hjälpa dem att själva vara aktiva i debatten.

Undersökningen som visade det massiva stödet bland yngre genomfördes av Synovate första veckan i september. 1016 intervjuer genomfördes med personer 25-64 år.

Bland de intervjuade visste bara en av fem - 21 procent - att pensionärer idag beskattas hårdare än löntagare, vid lika inkomst. Fler än så - 26 procent - trodde att pensionärer beskattades lägre och 45 procent trodde att samma skatt gällde.

På frågan vad man själv tyckte svarade 58 procent att pensionärer bör betala lägre skatt än yrkesverksamma och 38 procent ansåg att man borde betala samma skatt. Bara en procent ansåg att pensionärer bör betala högre inkomstskatt än yrkesverksamma med lika inkomst.

Andra slutsatser av undersökningen:
Kvinnor tror oftare än män att deras ekonomiska situation som pensionär kommer att bli dålig. 32 procent av kvinnorna trodde det, mot 22 procent av männen.

Mer än var tredje - 37 procent - tror inte att de på sin ålderdom kommer att få den vård och omsorg de behöver för att kunna bo kvar i eget boende så länge de vill.

En av fem - 20 procent - tror inte att det kommer att finnas ett särskilt boende som de kan flytta till när de blir riktigt gamla och inte längre kan bo kvar hemma.

Mer än var tredje - 34 procent - tror inte att de kommer att ha tillgång till en bra hälso- och sjukvård på sin ålderdom, som ger vård när de behöver.

Mer än en av fem - 22 procent - tror att de sammantaget kommer att få ett mycket otryggt eller ganska otryggt liv som pensionär.

- De yngres oro är befogad på många områden om vi inte får till stånd en annan syn på åldrande och äldre människor. Idag behandlas äldre ofta som en grupp vid sidan av som inte har samma rättigheter och krav som andra. Ett konkret exempel är att vi ska vara tacksamma för en skattesänkning på 68 kronor samtidigt som yrkesverksamma får en tusenlapp varje månad. Det behövs ett helt nytt synsätt, säger PROs ordförande Lars Wettergren.

Hela undersökningen och bild på kampanjknappen finns på www.pro.se

Kontakt: Maja Fröman, informationschef PRO, 08-701 67 32, 070-247 17 99