Proact IT Group AB

PROACT IT Group : Kommuniké från årsstämma den 5 april 2006 i PROACT IT Group AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 10:32 CEST

PROACT IT Group AB höll årsstämma på bolagets kontor, Isafjordsgatan 35 i Kista den 5 april kl 18:00

Årsredovisningen godkändes av stämman som också, i enlighet med styrelsens förslag, beslutade att ingen utdelning kommer att lämnas och också att reservfonden nedsättes för att täcka ansamlad förlust.
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och Verkställande Direktören för räkenskapsåret 2005.
Det beslutades att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter och att arvodet skulle uppgå till 860.000 kronor varav 300.000 kronor till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter 120.000 kronor vardera. För utskottsarbete beslutades det totala arvodet uppgå till 80.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande.
Till styrelseledamöter omvaldes Staffan Ahlberg, Anders Hultmark, Anna Lindström, Dag Sehlin och Terje Thon. Staffan Ahlberg utsågs till styrelsens ordförande.
Till ny revisor valdes Ernst & Young med Ola Wahlqvist som påskrivande revisor.
Sammansättningen av valberedningen inför styrelseval 2007 skall tillkännages så snart valberedningen utsetts efter den 30 september. Inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se
Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se


Om PROACT
PROACT är specialist på att hantera, säkerställa och lagra stora volymer av affärskritisk information.
Som en fristående integratör levererar vi system, konsulttjänster och support inom området datalagring,
kompletterat med en bred kompetens inom IT-infrastruktur.
PROACT-koncernen har cirka 270 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.
PROACT grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista
under symbolen PACT sedan 1999.