Proact IT Group AB

ProAct levererar lagerlösning till internationellt telekomföretag

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 09:44 CEST

I samband med att ett internationellt telekomföretag införande nya
system för administration och utdebitering, vände de sig till ProAct för
att lösa de höga kraven på åtkomst, tillförlitlighet och förmåga att
hantera stora mängder data i MS SQL Servermiljö.

ProAct levererar en lösningen baseras på NAS, Network Attached Storage
till ett värde av cirka 2 MSEK. Lösningen är uppbyggd i tre nivåer.
Primärlagring och sekundärlagring i diskmiljö samt magnetband för
arkivering. Lösningen rymmer initialt 6 TB systemdata och kontinuerlig
åtkomst och mycket hög säkerhet.

For ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Petersson, ProAct IT Sweden, tel: +46 46 540 68 34,
jan.petersson@proact.se eller
Henrik Wahl, VD ProAct IT Sweden, tel: +46 8 410 667 88,
henrik.wahl@proact.se


Mer information om ProAct och bilder finns på www.proact.se.

Om ProAct

ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar
inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som
har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av
information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige
och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och
organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin
InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors,
Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm,
Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 280 personer.
Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är
personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct.
ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.