Proact IT Group AB

ProAct skriver supportavtal med TeliaSonera

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2003 15:31 CEST

ProAct skriver supportavtal med TeliaSonera
IT-Service angående säkerhet och datalagring

ProAct IT Sweden, ett dotterbolag till ProAct IT Group, har skrivit ett nytt supportavtal med TeliaSonera IT-Service i Haninge. Avtalet gäller diverse typer av tjänster och är värt drygt 10 MSEK under 2003.

I avtalet ingår att ProAct sköter supporten för delar av IT-säkerheten i TeliaSonera
IT-Service. Det handlar bland annat om hantering av informationssäkerhet, det vill säga installation, konfiguration, uppgraderingar och bevakning.

Dessutom ingår tjänster för hantering av säkerhetskopiering och återläggning av verksamhetskritisk information i TeliasSoneras driftscentral i Haninge, TeliaSoneras största.

– Det här visar att vi kan hantera riktigt stora åtaganden utan att blanda in underleverantörer. Vi har en av Sveriges bästa och mest kompetenta supportorganisationer inom ProAct, vilket gör det möjligt för oss att ta på oss uppdrag av den här omfattningen, säger Henrik Wahl, VD på ProAct IT Sweden AB.

For ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Wahl, ProAct IT Sweden AB, tel: +46 8 410 666 00,
e-post: henrik.wahl@proact.se

Mer information om ProAct och bilder finns på www.proact.se.

ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar