Upstream AB

Proaktivt arbete stor utmaning för it-konsulter

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 09:56 CET

Drygt hälften (53 %) av konsulter verksamma inom it-drift och support anser att en av de tuffaste utmaningarna de närmsta åren är att minimera brandkårsutryckningarna och arbeta mer proaktivt. Det visar en undersökning, nyligen genomförd av Demoskop på uppdrag av Upstream, som gjorts på 100 it-konsulter verksamma inom it-drift och support.

De främsta utmaningarna för it-konsulterna inom drift och support är att bredda kundbasen (62 %), att höja effektiviteten och lönsamheten (55 %), att arbeta mer förebyggande för att minimera brandkårsutryckningar (53 %), följt av att höja servicenivån mot kund för ökad konkurrenskraft(51 %).

–  Brandkårsutryckningar är vardag, det borde vara ett sällsynt undantag.  Ingen ska behöva betala för att en dator slutat fungera på grund av undermåligt underhåll. Det finns system som gör det möjligt att ha full kontroll på samtliga datorer och servrar på företaget från en central plats. Där kan man även förebygga de flesta problem innan de drabbar slutanvändarna, säger George Brontén, vd Upstream.

Att bygga en organisation och investera i det stöd som krävs för att kunna arbeta proaktivt och förebygga problemen innan de uppstår är en förutsättning för att kunna erbjuda en god service och vara ett konkurrenskraftigt företag. Undersökningen visar att de flesta företagen inte tagit de initiativ som krävs än.

–  En it-driftskonsult som släcker bränder är inte en attraktiv leverantör idag och kommer inte att vara efterfrågad i framtiden, säger George Bronten.

Undersökningen visar att det finns en medvetenhet på marknaden att man idag inte arbetar fullt optimalt. Ungefär en fjärdedel säger sig ha en bristande effektivitet och ser man till vilka utmaningar denna grupp anger är effektiviteten och lönsamheten den största utmaningen.  

Konsultföretaget Lind IT har gjort de investeringar som krävs. De hanterar i dag sina kunders it-miljöer med ett enda verktyg. Det möjliggör ett proaktivt arbete, de kan förebygga och åtgärda fel innan kunderna märker något, vilket innebär att de slipper de klassiska drift- och supportproblemen med brandkårsutryckningar.

– Tidigare sprang vi runt och släckte bränder. Nu är vi en strategisk it-partner som hjälper kunderna att utveckla sin it-miljö, samtidigt som vi levererar proaktiv it-drift och support. Vi levererar de tjänster som kommer att efterfrågas i framtiden, redan idag. Marginalerna är högre och kunderna är både nöjdare och fler, säger Lars Virdeby, försäljningschef på Lind IT. 

För ytterligare information:

George Brontén, vd Upstream, 0709 24 99 95

Lars Virdeby, försäljningschef på Lind IT, 070 396 63 14

För bilder kontakta Louise Svensson, 0733 10 75 44, louise.svensson@vesir.se

Bild: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/upstream/contact_person/view/george-bronten-affaersutveckling-1288

Fakta undersökningen

  • 100 it-konsulter som arbetar på företag verksamma inom it-drift och support har svarat på frågorna.
  • Respondenterna är slumpmässigt utvalda och geografiskt spridda runt om i Sverige.
  • Intervjuerna är genomförda via telefon av Demoskop.

 Om Upstream

Upstream hjälper IT-proffs att bli mer effektiva och lönsamma. Erbjudandet består av mjukvarulösningar och tjänster som utmanar status quo. Kundbasen består av it-konsulter, systemintegratörer och IT-avdelningar i de nordiska länderna. Företaget grundades 1998, är privatägt och har sitt säte i Stockholm

Om Lind IT

Lind IT startades 2004 och är idag verksam inom främst tre områden, server, lagring samt drifttjänster. Försäljningen av servrar uppgår till cirka 1200-1500 servrar per år och med ett fokus på HP (Hewlett Packard)  är Lind IT en utav HP:s större återförsäljare i Sverige när det gäller försäljning av servrar.

Under åren som gått har Lind IT mött behov från mindre-, och medelstora företag att hjälpa till med den dagliga IT-driften men då inte kopiera redan befintliga driftlösningar som ofta baseras på reaktiv IT-drift. Som ett led i detta har Lind IT tagit fram drifttjänsten SmartCare, en proaktiv IT-drift till fast pris för mindre och medelstora företag.

Lind IT ingår sedan 2008 i Polystar Group med en årlig omsättning på ca 300 miljoner (SEK) och ca 300 anställda. Vi sitter tillsammans med Polystar på huvudkontoret beläget i Farsta Strand strax söder om Stockholm.