Probi AB

Probi etablerat på marknaden

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 16:44 CET

Probi har i år tecknat två betydande licensavtal med världsledande marknadsaktörer inom Probiotika: Danone och Institut Rosell. Probi har dessutom fått ett unikt godkännande.

- Vår ledande position inom probiotisk forskning och utveckling har resulterat i att vi som enda företag, utanför Japan, har fått vår bakterie godkänd som probiotisk Functional Food, säger Per Bengtsson, VD för Probi.

Sedan tidigare har Probi avtal med Skånemejerier för Norden och Storbritannien.

- Vår uppfattning är att probiotikamarknaden växer och vi kommer i samband med detta att få se nya strategier med differentiering med hjälp av pris och kvalitet. Ett exempel på detta är att vår partner i Norden har breddat sin portfölj. Det kommer inte att påverka royaltyströmmarna från Skånemejerier till Probi och därmed inte heller Probis ställning som ledande inom området, säger Per Bengtsson.

Genom avtalen under 2003, med Danone och Institut Rosell, har Probi kommersialiserat bakterien Lp299v inom två stora marknadssegment: Functional Food och Kosttillskott.

· Avtalet med Danone, inom Functional Food, är Probis mest betydelsefulla avtal. Det förväntas leda till produktlanseringar under 2004.
· Det nyligen tecknade avtalet med Institut Rosell, inom Kosttillskott, bedöms efter full lansering ge intäkter som ligger i nivå med dagens från Skånemejerier. Det innebär cirka 20-25 Mkr, årligen.

Probis uppfattning är att Skånemejeriers fruktdryck ProViva, som innehåller probis bakterie Lp299v, är i en klass för sig. Det underströks nyligen i samband med att bakterien godkändes för ett så kallat hälsopåstående. Godkännandet, som hittills är det enda utanför Japan, har uppmärksammats brett i media.


För mer information gå in på www.probi.se eller kontakta:
Per Bengtsson VD Probi, tel: 046-286 89 23, 0734-47 41 28 Per-Ola Forsberg, ek.chef Probi, tel: 0733-44 83 84


Probi är ett bioteknikföretag med en ledande position inom probiotisk forskning och utveckling. Probi är verksamt inom områdena Functional Food, Kosttillskott och Klinisk nutrition. Företaget är noterat på Nordic Growth Market (NGM). Probi har egen forskning och utveckling inom områdena: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning.

Mer information finns på www.probi.se.

Probis forsknings- och utvecklingsområde är probiotika. Till skillnad från antibiotika som bekämpar bakterier i kroppen så ökar och stärker probiotika den mikrobiella balansen i tarmen. Vårt företagsnamn, Probi, kommer från det probiotiska konceptet. Studier visar att 30 till 40 procent av befolkningen i Sverige, Tyskland och Spanien har problem med magen till och från. Oro, stress, medicinering och felaktig föda är ofta orsaken till dessa tarmstörningar. Målet för Probis forskning är att fastställa effekter som är relaterade till tarmen och tarmbesvär. Livsmedel, djurfoder och medicin är Probis tre kärnområden och Probi arbetar med forskare inom flera dicipliner: kirurgi, immunologi, livsmedelsteknologi och mikrobiologi.