Probi AB

Probi publicerar årsredovisning för 2008

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 08:51 CEST

 

Från och med i dag, onsdag den 15 april 2009, finns Probis årsredovisning för 2008 publicerad på företagets hemsida; www.probi.se. En tryckt version finns också tillgänglig och distribueras under innevarande vecka till aktieägarna som så har begärt.

2008 i korthet
• Nettoomsättningen ökade med 56 procent till 68,0 MSEK (43,6)
• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) ökade med 49 procent och uppgick till 15,3 MSEK (10,3)
• Kassaflödet förbättrades med 7 procent och uppgick till 13,9 MSEK (13,0)
• Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,85 SEK (2,62)

• Framgångsrik förkylningsstudie med forskningsresultat i världsklass ger möjlighet till lansering av
immunprodukt 2009.
• Avtal för 12 nya geografiska marknader inom Kosttillskott som nu marknadsförs på 26 marknader.
• Amerikanska samarbetspartnern NextFoods gör storinvestering vid lanseringen av fruktdrycken Good-Belly med Probis probiotika i USA. 16 miljoner US-dollar har garanterats av bland annat Seattle-baserade Maveron med Starbucks VD och grundare Howard Schultz som en av huvudmännen.
• Den globala livsmedelskoncernen Kraft Foods lanserade tre sorters müslibars med probiotika i USA under varumärke LiveActive.
• Forskningsstöd från Vinnova på 1,8 miljoner SEK till delfinansiering av en forskningsstudie om Probis probiotikas positiva hälsoeffekter på hjärt- och kärlhälsa.

För mer information kontakta:

Michael Oredsson, vd, telefon 046-286 89 23, mobil 070-718 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se

Om Probi
Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom affärsområdena functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2008 var 69,4 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Stockholmsbörsen, den nordiska listan, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se