Probi AB

PROBI TECKNAR LICENSAVTAL MED HEALTH WORLD

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 09:20 CEST

Det börsnoterade bioteknikbolaget Probi har tecknat ett licensavtal med Health World Ltd, Australiens största leverantör av probiotiska kosttillskott. Avtalet ger Health World rätten att, i Australien och Nya Zeeland, sälja hälsokost och natur mediciner som innehåller en av Probis patenterade bakterier.


"Förra månadens avtal med Danone inom livsmedels området, följs nu upp med detta licensavtal inom kategorin kosttillskott. Förutom att ytterligare bekräfta bakteriens höga prestanda, är avtalet ett första steg i kommersialiseringen av ytterligare ett affärssegment, vilket är helt i linje med vår strategi", säger Peter Zakrisson, styrelseordförande i Probi.

Australien är en av världens mest utvecklade marknader när det gäller naturmediciner och hälsokost, en marknad som omsätter drygt fem miljarder kronor årligen. Marknaden för probiotiska kosttillskott uppskattas till 100-150 miljoner kronor per år och växer med 15 till 20 procent årligen.

Health World Ltd startades 1985 och är Australiens största leverantör av produkter till marknadens specialister inom naturmedicinsk behandling. Bolaget besöker årligen 6000-7000 specialister och drygt 6000 apotek och hälsobutiker, vilket gör Health World till marknadsledare på probiotika i respektive distributionskanal.

"Genom Health World når vi en välutvecklad marknad inom naturmedicin och hälsokost. Den globala marknaden för dessa produkt områden är fortfarande relativt heterogen. Vår strategi är därför att teckna licensavtal med ledande aktörer på viktiga marknader." säger Monica Wallter, VD för Probi.

Den första produkten kommer att lanseras under juni 2003, i samband med International Congress of Natural Medicine i Melbourne.

Som en del i avtalet kommer Probi att sälja bakteriekultur till Health World. Probi kommer även att samarbeta med Health World inom forskning, utveckling och rådgivning angående Probis patenterade bakterie.

"Genom samarbetet med Probi får vi tillgång en patenterad probiotisk bakterie som genom omfattande kliniska studier har bevisat sin höga prestanda inom flertal medicinska område. Detta bygger förtroende hos våra kunder – något som är avgörande i dagens marknad. Vi ser fram emot
ett långt och givande samarbete med Probi.", säger Alan Gee, VD för Health World.

För mer information vänligen besök www.probi.se eller kontakta:

Monica Wallter, VD, Probi, tel 046-286 89 23, 0733-86 16 10

Peter Zakrisson, styrelseordförande, Probi, tel 0709 509620

Probi AB är ett bioteknikföretag med världsledande forskning och utveckling inom probiotika för användning inom functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Probi är sedan 1998 noterat på NGM Equity. Företaget har egen forskning och utveckling inom fyra forskningsområden; Mag- och tarmsjukdomar, Immunförsvaret, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar samt Stress och återhämtning.
Probi har ett stort samarbetsnätverk med svenska och internationella forskare för att utföra kliniska studier på probiotiska bakterier. Företaget har ett 60-tal patent inom 13 patentområden. Mer information finns på www.probi.se