Socialdemokrater för tro och solidaritet

Problemet ligger någon annanstans än i personliga risker

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 18:02 CET

Problemet med den svenska och internationella närvaron ligger på ett annat plan. Det handlar för det första om folkrätten och för det andra hur man uppträder. Peter Weiderud kommenterar tragedin i Afghanistan på bloggen kristen vänster:

Två svenska officerare har mist livet i Afghanistan. Det är en fruktansvärd tragedi för de som mist livet, för deras familjer och för alla kollegor som på plats upplevt traumat. Det är en av de största enskilda förlusterna för försvarsmakten i modern tid.

Händelsen kommer att göra den redan svåra Afghanistanfrågan ännu besvärligare för regeringen och den stora riksdagsmajoritet som står bakom den svenska insatsen. Kraven kommer att växa på att den svenska truppen ska tas hem.

De reaktionerna är natutliga. Och det kan mycket väl uppstå en situation då det är rätt att ta hem den svenska truppen. Men ett sådant beslut kan inte ensamt grundas på svenska förluster. All militär närvaro i krig innebär mycket stora risker olch självklart måste också Sverige och svenska soldater som delar i FN-insatser vara beredda att ta den typen av risker. De civila i krig tar mycket större risker, och syftet med internationell närvaro är att minska riskerna för dessa.

Folkrättsligt är det i längden ohållbart att det finns två parallella intermationella militära insatser i Afghanistan. En som leds av Nato, på FNs uppdrag och i vilken Sverige. Här finns ett folkrättligt mandat. Men här finns också en amerikansk invasionsstyrka, som kom på plats några veckor efter 11 september och då med hänvisning till självförsvarsrätten. Det var folkrättsligt tveksamt redan då, men en chockad värld lät detta då bero. Idag finns det inget som helst folkrättligt stöd för denna närvaro. Och det är för afghanerna inte möjligt att skilja dessa båda trupper åt. Därför har Broderskapsrörelsen krävt att ett villkor för den svenska närvaron är att det bara blir en närvaro och att allt ställs under FN:s mandat. Det är en förutsättning för att få ett långsiktigt folkligt stöd för närvaron i Afganistan, såväl i landet som i omvärlden.

Men också uppträdandet är ett växande problem. Den massiva militära närvaron har ökat, men har hittills främst trappat upp kriget. Det krävs en annan mix mellan militära och civila insatser. Det krävs också en militär närvaro som kan vara i ögonhöjd med civilbefolkningen. Här har svenskarna visserligen varit bättre än många av sina andra västliga kollegor. Men här finns en risk att även svenskarna kommer att bli mer barrikaderade. En viktig förändring för att bättra på situationen skulle vara att minska på västliga soldater till förmån för FN-soldater från muslimska länder.

Detta i kombination med att inleda samtal och förhandlingar också med talibanerna skulle kunna skapa förutsättningar för att bryta den nuvarande negativa spiralen. Talibanerna har värderingar och politiska ambitioner som är djupt främmande för oss. Men det går inte att bekämpa dem enbart militärt.

---

Fria högupplösta bilder på våra personer och arrangemang finns på http://bildbank.broderskap.se

Vi är kristna socialdemokrater och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Vi är lite rödare, lite grönare. Läs mer om oss på http://www.broderskap.se eller på bloggen http://blogg.kristenvanster.se