Sveriges Makalösa Föräldrar

Problemet utan namn – om fattigdom som drabbar barn i Sverige

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 06:47 CEST

Sveriges Makalösa Föräldrar/Riksförbundet Insolvens/medarrangör Sensus arrangerar lunchseminarium tisdagen 2/7 2013 11:30 - 13:00 med forskare, representanter från civilsamhället och myndigheter samt politiker. Plats Trädgården, Norra Kyrkogatan 1.

Vad pratar vi egentligen pratar om när vi säger barnfattigdom, och hur det egentligen är möjligt att det går att ha så vitt skilda perspektiv på ett socialt problem. Ett seminarium och paneldebatt kring barnfattigdom.

Barnfattigdom är ett omdiskuterat ämne, där det finns de som menar att vad som många gånger menas är antingen barn som inte har råd att köpa de senaste innegrejerna eller barn till föräldrar som på grund av egen dys funktionalitet helt enkelt inte kan ta hand om sina barn på rätt sätt, och de som menar att det tvärtom handlar om ett allvarligt och i viss mån växande problem både i Sverige och övriga europeiska länder. Vi har samlats idag för att reda ut vad vi egentligen pratar om, när vi säger barnfattigdom, och hur det egentligen är möjligt att det går att ha så vitt skilda perspektiv på ett socialt problem. Vad finns det egentligen för kunskap om barnfattigdom och dess konsekvenser för barn? Vad skulle behöva göras nu? Vad skulle vi kunna göra tillsammans?

Medverkande:

Tapio Salonen, Professor, Malmö Högskola.

Björn Lindgren, Ekonom, Svenskt Näringsliv. 

Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare, Rädda Barnen. 

Kattis Ahlström, Generalsekreterare, BRIS. 

Lena Holm, Generalsekreterare, Majblomman. 

Lena Bäcker, Verksamhetschef, Kronofogden. 

Veronica Palm, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. 

Tobias Baudin, förste vice ordförande, LO. 

Wiwi-Anne Johansson, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet. 

Magnus Sjödahl, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Sophia Lövgren, Generalsekreterare, Sveriges Makalösa Föräldrar. 

Lena Nordqvist, Ordförande, Riksförbundet Insolvens. 

Moderator Olga Persson, förbundssekreterare SKR, nu utredningssekreterare Nationell Samordnare mot våld i nära relationer.

Kontakta Sophia Lövgren, gs@makalosa.org, 0702-023010 för mer information.


Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.