Creando Training AB

Processindustrins nya utbildning startar i Mellanfjärden

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 15:24 CEST

Den här veckan startar en Yh‐utbildning till Drifttekniker‐Process som flera av processindustrierna i Sverige varit med att utforma. Utbildningen har lockat studerande från stora delar av landet. Mer än hälften av de studerande är kvinnor.

Nordanstigs kommun har fått beviljat en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på halvdistans. På fredag förmiddag den 5 september kommer flera av de svenska processindustrierna till Nordanstig för att informera de studerande om kompetenskraven.

‐ ”Det är särskilt roligt att det är så många kvinnliga deltagare. Det är ovanligt för den här typen av utbildningar”, säger utbildningsledaren Gunilla Svensson. ”Yrket är mansdominerat och industrierna vill få in mer kvinnor i yrkesrollen”, fortsätter hon.

Industrins kompetensbehov har varit avgörande för utbildningens utformning och med en fjärdedel av utbildningstiden förlagd hos industrierna, kommer de studerande vara både teoretiskt och praktiskt kompetenta för en anställning i processindustrin.

‐ ”Som utbildningsföretag har vi god insikt i processindustrins kompetensbehov och det känns bra att vi kunnat medverka till att den här utbildningen kommer igång”, säger Bo Smeder, VD på Creando Training AB som också kommer att svara för undervisning och utbildningsmaterial.

Bland de företag som ligger bakom utbildningen finns St1 Refinery, Stora Enso, Akzo Nobel, SCA, Arizona Chemical, Iggesund Paperboard, Plyfa, Nynas och Billerudkorsnäs. I takt med att färre personer är anställda i företagen ökar kompetensbehovet hos de som är kvar. Åldersstrukturen är sådan att det kommer att behövas omfattande rekryteringar de kommande åren, spritt över stora delar av Sverige. Mot bakgrund av det ligger utbildningen helt rätt i både innehåll och
upplägg, enligt de medverkande företagen.

Creando Training är ett tekniskt utbildningsföretag med skogsindustrin som hemmamarknad. Vi levererar utbildningar, utbildningsmaterial och andra verktyg för kompetensutveckling. Vår profil är kundanpassade leveranser med en hög utvecklingsgrad och hög kvalitet. Bland våra kunder finns Iggesund Paperboard, Stora Enso, Billerudkorsnäs, Holmen Paper, Munksjö Paper, Nynas, St1 Refinery samt flera kraftvärmeverk och yrkeshögskolor.

För mer information:
Bo Smeder, vd Creando Training
bo@creando-training.se, 070-662 93 82

Gunilla Svensson, utbildningsledare Nordanstigs kommun
gunilla.svensson@nordanstig.se, 070‐6027516

Pressen inbjuds att efter anmälan närvara vid industriernas presentation av kompetensbehov den 5/9 kl 10.00. Platsen är Mellanfjärden i Nordanstigs kommun (mellan Hudiksvall och Sundsvall)